Obecní úřad / Úřední deska

Aktuální veřejně přístupné dokumenty obecního úřadu

Vyvěšeno
Název
Dokument
Sejmutí
7. 4. 2021
VV- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - parcela č. 1713 a 1717 - železniční přejezd
23. 4. 2021
1. 4. 2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - VV o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - žádost ve věci povolení výjimek - projekt Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů...
19. 4. 2021
30. 3. 2021
Záměr pronájmu pozemků
15. 4. 2021
22. 3. 2021
VV- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Okružní - přípojka kanalizace
7. 4. 2021
22. 3. 2021
VV - Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Olomouc - sever s platností na období let 2020 až 2029
7. 4. 2021
16. 3. 2021
Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizace 16.3.2021
2. 4. 2024
19. 12. 2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost - r. 2020 - FK Horka nad Moravou
19. 12. 2023
20. 11. 2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost - r. 2020 - TJ Sokol Horka nad Moravou
20. 11. 2023
27. 4. 2020
Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - lesní zákon
31. 12. 2022
27. 2. 2020
Smlouva o poskytnutí dotace r. 2020 - FK Horka nad Moravou, z.s. - na činnost
27. 2. 2023
27. 2. 2020
Smlouva o poskytnutí dotace r. 2020 - TJ Sokol Horka nad Moravou - na činnost
27. 2. 2023
20. 2. 2020
Smlouva o poskytnutí dotace r. 2020 - TJ Sokol Horka nad Moravou - investiční
20. 2. 2023
3. 1. 2020
Program rozvoje obce Horka nad Moravou
3. 1. 2021
10. 12. 2019
Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy
31. 12. 2022
10. 11. 2019
Smlouva o poskytnutí dotace r. 2019 - TJ Sokol Horka nad Moravou - investiční
10. 11. 2022
24. 10. 2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci se ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
24. 10. 2022
10. 7. 2019
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci se ZŠ a MŠ Horka nad Motravou
10. 7. 2022
9. 4. 2019
Smlouva o poskytnutí dotace na opravy a investici - 2019 - s FK Horka nad Moravou , z.s.
9. 4. 2022
4. 4. 2019
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
31. 12. 2022
7. 3. 2019
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - 2019 - s TJ Sokol Horka nad Moravou , z.s.
7. 3. 2022
5. 3. 2019
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - 2019 - s FK Horka nad Moravou , z.s.
5. 3. 2022
17. 10. 2017
Sdružení obcí střední Moravy - rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů
17. 10. 2027