Oficiální stránky obce Horka nad Moravou

KLUB  SENIORŮ

Manželé Klímovi oslavili diamantovou svatbu - blahopřejeme.

    .

Z klubu seniorů - prosinec 2020

Jako každý rok tak i letos jsme si naplánovali mnoho zajímavých akcí, ale bohužel  koronavirová epidemie  nám znemožnila je uskutečnit, hlavně ty v druhém pololetí. Stihli jsme pouze jeden zářijový výlet a ten se opravdu vydařil. Využily jsme nabídky cestovní kanceláře Minitrans a turistickým vláčkem jsme z Horky vyjeli na nejvyšší hanácký vrch – Kosíř. Vláček, který nejezdí po kolejích, ale po silnici, nás vyvezl až k rozhledně. Naši senioři to velmi uvítali, protože pěšky by tuto túru už nezvládli. Většina z nás také vyšlapala 155 schodů na vrchol rozhledny a pohled do celého údolí byl krásný. Navíc nám přálo krásné sluneční počasí. Poseděli jsme , opekli buřty a dobře se bavili. Sladká tečka byla v cukrárně ve Slatěnicích . Přímo v budově je také muzeum veteránů a někteří si šli prohlédnout krásná stará auta.

Další naše setkání přerušila druhá vlna epidemie. Teď už se jen zdravíme na dálku, ale nezapomínáme popřát našim členům k významným životním výročím. Jedno chci tady připomenout. Manželé Dáša a Ivan Klímovi oslavili v listopadu diamantovou svatbu. Za náš klub jim přeji ještě dlouhá,spokojená  léta. Paní Klímová se účastnila prvního ročníku  soutěže Babička Olomouckého kraje, kde získala krásné 2. místo. Zajímá se o hanácké kroje, také je šije na svá vnoučata. V krojích se účastní vítání občánků v naší obci i v Olomouci na magistrátu.

V klubu jsme toho stihli velmi málo a proto budeme věřit, že ten nový rok bude pro všechny lepší.

Přeji všem krásné pohodové vánoční svátky.

                                       Ludmila Nepožitková- vedoucí klubu seniorů

 

Z klubu seniorů  - srpen 2020

Po tříměsíční nedobrovolné pauze jsme se sešli koncem června v horeckém přístavišti Pádlo. Bylo vidět, že nám už chyběla společnost. Pěkné počasí lákalo k posezení u vody. Dobře jsme se bavili a pochutnávali na dobrotách  z udírny. Další setkání se uskutečnilo při vzpomínkovém odpoledni k uctění památky upálení Mistra Jana Husa. Každoročně se na této akci podílíme. Hlavně do průvodu půjčujeme hanácké kroje jak dospělým tak dětem. Vždy je to pěkná podívaná. Letos naše seniorky nevystupovaly s programem, nebyly podmínky k nacvičování. Tentokrát všechny zaujala hasičská a policejní technika a ukázky práce HZD a policie ČR. K poslechu a tanci hráli muzikanti z Postřelmova. Všichni se dobře bavili. Po dlouhé době se lidé mohli sejít bez roušek.

 Naše členky si udělaly vycházku do Bezručových sadů a krásně kvetoucí růžové zahrady – do rozária. Je tam moc pěkně.

Malý klubový výlet jsme si domluvili do ZOO na Sv. Kopečku a objednali si projížďku po ZOO safari vláčkem, takže  mohli  jet i ti, kteří hůře chodí.  Po obědě jsme náš malý výlet zakončili v Dolanech ve výborné cukrárně.

Safari vláčkem se jelo dobře a tak jsme také vyzkoušeli historický vláček, který jezdí po Olomouci i s průvodcem. Je to dobrý nápad nejen pro turisty, ale i pro seniory, kterým po kočičích hlavách v Olomouci špatně chodí.

Na podzim máme připravené mnohé akce , snad nám je opět nenaruší koronavirová nákaza.                                                      

                                                   Ludmila Nepožitková, ved. klubu

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2020 

      

     

 

Z klubu seniorů   -   květen 2020

Stalo se, co nikdo nečekal. Koronavirová nákaza zasáhla celý svět a tedy každého z nás. Nejvíce ohroženou skupinou obyvatel jsme my senioři. Proto bylo velmi důležité dodržovat všechna hygienická nařízení a hlavně,  pokud to bylo možné, zůstávat doma. Většinou se o nás postarali rodinní příslušníci a my jsme jim za to našili ochranné roušky. Teď se situace zlepšuje a už se těšíme na společná setkávání. Vždy píši o akcích našeho klubu, ale ty se samozřejmě nemohly uskutečnit. Ale už se zamýšlíme, co budeme dělat v létě a na podzim.

Činnost klubu zajišťují členky výboru. Patří jim poděkování. Starají se o pohoštění na klubových schůzkách, zajišťují návštěvy kulturních akcí , besedy, výlety. Tentokrát bych však chtěla zvlášť poděkovat za obětavou práci pro klub paní Líbě Slimaříkové a Míle Čechmánkové. Obě v létě oslaví významné životní jubileum. Patří spolu s paní Karlou Kolouškovou a Květou Berkovou- mezi zakládající členky horeckého klubu seniorů v roce 2001. Paní Slimaříková je hospodářkou klubu a paní Čechmánková má na starosti organizační chod klubovny. Přejeme jim hlavně zdraví. Také bych ráda poděkovala paní Květě Dostálové, která po dlouhá léta vedla cvičení seniorek. Svou veselou optimistickou povahou přispívá k dobré pohodě při našich setkávání v klubu.

Určitě si všichni přejeme, aby se situace kolem nás zlepšovala, abychom se nebáli chodit mezi lidi, společně se setkávat, sdružovat, vidět si do obličeje a usmívat se na sebe.          

                             L. Nepožitková – ved. klubu

 17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda se  záchranářem a poslancem MUDr.  Milanem Brázdilem, kterou nám domluvil pan starosta Luděk Tichý

 

 

 

2020 -  1. pololetí  -   plán akcí  

Leden

15. 1.    Program E- bezpečí pro seniory na PdF UP v Olomouc

16. 1.    Klubová zahajovací schůzka. Plán akcí klubu, hospodaření.

3o. 1.    Cestovatelská beseda s Hanou Fojtíkovou- Patagonie, Ohňová      země

Únor

13. 2.    Klubová schůzka  - vlastní program

17. 2.    Beseda s MUDr Brázdilem – záchranář a poslanec

27. 2 .   Klubová schůzka-  vlastní program

Březen

  7. 3.   MDŽ ve Skrbeni  – taneční zábava

12. 3.   Klubová oslava MDŽ

21. 3.   Josefská zábava v Křelově

26. 3.   Klubová schůzka – beseda s Mgr. Pavlíkovou – cestování

Duben

  9. 4.    Exkurze- Palírna U zeleného stromu v Prostějově

23. 4.   Klubová schůzka – vlastní program

Květen

  7. 5.    Klubový zájezd – Staré Město u Uher. Hradiště- Muzeum Izabelia

              Velehrad

  9. 5.    Kloboukový bál ve Štěpánově

21. 5.   Klubová oslava Dne matek  s žáky ZŠ

Červen

  4. 6.    Klubová schůzka – vlastní program

11. 6.    Klubový zálezd Oslavany- Permonium, zámek, Ivančice

26. 6.    Ukončení  v hospůdce u vody – Pádlo

 

Červenec - srpenvýlety na kole , volnočasové akce. Naši členové se podílejí na akcích pořádaných obcí, hasiči i ZŠ.

Zařazujeme průběžně návštěvy kina, divadla a některých akcí v okolních klubech

                                                    Ludmila Nepožitková – vedoucí klubu

 

Z klubu seniorů                            září – prosinec 2019

V září jsme zajeli do Velkých Bílovic, kde se koná jejich největší lidová slavnost- tradiční krojované hody. Celou vesnicí prochází průvod  - mladí chlapci a dívky. Letos to bylo přes 70 dvojic  v nádherných krojích. Bylo to pěkné odpoledne s muzikou a tanečními vystoupeními. Dopoledne jsme se zastavili v Moravském Žižkově a prohlédli si krásný moderní kostel.

V klubu jsme oslavili Den seniorů a rádi jsme přivítali pana starostu Mgr. Tichého, který nám přišel popřát. Krajská rada seniorů uspořádala oslavy spojené se soutěží Babička Olomouckého kraje. Letos se také v Olomouci konala celostátní soutěž Babička ČR. Obou akcí se zúčastnili naši členové, bývá tam pěkný doprovodný program.

V říjnu jsme si zajeli vlakem do Prahy. Prohlédli si Loretu, prošli areál Pražského hradu a další památky.

V listopadu jedenáct našich členů využilo nabídky rekreačního pobytu ve Wellnes hotelu v Sezimově Ústí. S pobytem byli všichni spokojeni. Zúčastnili se také výletů – do Čapího hnízda, do zámku Kratochvíle a do vesnice Holašovice –zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Do klubu přišla mezi nás Mgr. Kasalová ze ZŠ a seznámila nás se zajímavou technikou arteterapie. Také jsme měli cestovatelskou besedu s ing. Nepožitkovou o pobytu v Azerbajdžánu.

S vánočním programem přijdou do klubu žáci ZŠ .

Tradičně se účastníme Mikulášské zábavy ve Skrbeni.

Ještě uskutečníme malý výlet na vánočně vyzdobený zámek Plumlov, kde mají připravené divadelně zpracované adventní příběhy, zvyky a tradice.

Konec roku oslavíme v klubu 27. 12. na předsilvestrovském programu.

     Krásné vánoční svátky a ve zdraví prožitý nový rok přeje za klub seniorů

                                               L. Nepožitková

 

Z klubu seniorů                                                          září 2019

Začátkem června jsme zajeli do Letohradu do největšího muzea řemesel u nás. Expozice řemesel a  živností z let 1860 až 1930 je rozmístěna na ploše více jak 2000 m2 v památkově chráněném areálu Nový dvůr z roku 1750. Velmi pěkně a přehledně uspořádané expozice  nás vrátily do starých časů našich předků , jejich práce  i zábavy . Také jsme si prohlédli centrum města, které dokola lemují domy s podloubími a v zámecké restauraci jsme poobědvali.

Odpoledne jsme jeli na poutní místo Horu Matky Boží v Králikách. Tam nás zastihla bouřka s lijáky, takže jsme si prohlédli pouze část kláštera, krásný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kapli Svatých schodů.

V červenci jsme si udělali malý výlet do Bezděkova u Úsova. Tam se rodina pana Drlíka pustila do pěstování levandulí. Majitel pan Lukáš Drlík nás provedl polem s tisíci modrofialových voňavých květů. Seznámil nás s pěstováním a dalším zpracováním levandule lékařské. Prohlédli jsme si celý statek, místa, kde se květy suší a částečně zpracovávají . Vedle statku mají obchůdek s galerií. Tam jsme si nakoupili různé voňavé balíčky. Pak jsme zajeli do Zábřehu, prohlédli centrum a zašli do Levandulové kavárny ochutnat dobroty s příchutí levandule.

V červenci se tradičně koná v obci vzpomínkové odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa, naše členky přispěly do programu tanečním vystoupením na hanácké motivy.

O prázdninách se vždy chystáme na výlety na kole , ale už druhé léto se nám nedaří- je na nás až příliš moc horko.

Pravidelnou klubovou činnost zahajujeme ve čtvrtek 5. září a rádi bychom přivítali i  nové členy.   A hned v neděli 8. září jedeme do Velkých Bílovic na krojované hodové oslavy.

                                                L. Nepožitková – vedoucí klubu

 

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019

        

                                     

Výlet  Bezděkov - levandulová farma                        červenec 2019

       

Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových              květen 2019

 

 

 

Výlet do Letohradu a na poutní klášter v Králíkách            5. 6. 2019

   

      Z Klubu seniorů                                               květen 2019

Velmi nás potěšili žáci naší školy, kteří přišli k nám do klubu seniorů. V dubnu nás členové zdravotnického kroužku zábavnou formou seznámili se zásadami první pomoci. Není na škodu si některé věci připomenout a prakticky vyzkoušet.

Na naši květnovou oslavu Dne matek přišli prvňáčci ze dvou tříd s pěkným programem – zazpívali, přednášeli i zatančili. Starší žáci z dramatického kroužku zahráli krátké pohádky. Poděkování patří žákům, paním učitelkám a paní ředitelce Mgr. Stavarčíkové za vstřícnost k našemu klubu.

Naše členky  se zase zapojily do školní akce - Férová snídaně. Jde o podporu lokálních produktů, o fair trade produkci.

Základní škola uspořádala v květnu sportovní odpoledne, soutěže, hry, vystoupení mažoretek a zapojily se i naše členky se svým tanečním programem.

Z naší klubové činnosti připomenu besedu o Vietnamu, zájezd do Brna na výstavu Titanik, exkurzi do zázemí Moravského divadla. Vydařil se nám celodenní zájezd do Lanžhota  na koncert manželů Osičkových. Potěšily nás krásné slovácké písničky .  Krátce jsme se zastavili v Hustopečích, prošli náměstí a prohlédli pěkný moderní kostel.

V červnu jedeme do Letohradu, kde je největší muzeum řemesel u nás a navštívíme poutní místo v Králikách- Horu Matky Boží.  Malý výlet plánujeme do Bezděkova u Zábřeha na levandulovou farmu

Průběžně zajišťujeme vstupenky do kina Metropol, do Moravského divadla i jiné akce.

Jednu plánovanou akci jsme nesplnili a to besedu se záchranářem a poslancem MUDr. Brázdilem- bohužel těžce se zranil a nemohl přijít.

O prázdninách se nescházíme pravidelně, ale podle počasí zajišťujeme akce v přírodě - vyjížďky na kole, vycházky.

                                          Krásné léto přeje všem za náš klub L. Nepožitková

 

 

Sportovní den v ZŠ - červen 2019

    

                                     

Ples  - únor 2019

Z klubu seniorů                                              březen 2019

V lednu jsme připravili plán klubových  akcí na 1. pololetí – besedy, exkurze, výlety aj.

Jako první nás čekala příprava  a zajištění našeho seniorského plesu. Dá to hodně práce a jsem ráda , že většina členů se zapojí. Pečeme zákusky, děláme obložené chlebíčky, balíme dárky do tomboly. Na ty nám jako každoročně přispěly místní podnikatelé , OÚ i naši členové. Bylo toho opravdu hodně a všem za náš klub děkuji.  Ples se nám vydařil, uvítali jsme také seniory z okolních obcí. K tanci a poslechu hrála skupina Beta trio, naše seniorky- cvičenky připravily krátké taneční vystoupení.

 Exkurzi do Hasičského záchranného sboru v Olomouci nám zajistil pan starosta Tichý. Čtyřicet našich členů si se zájmem prohlédlo techniku a vybavení. Nechyběla také instruktáž o bezpečnosti a předcházení požárům . Byli jsme svědky i skutečného poplachu a výjezdu hasičů . Važme si jejich práce.

V březnu oslavíme MDŽ v klubu a také na taneční zábavě ve Skrbeni a v Křelově. Do Těšetic pojedeme na ochotnické představení.

Do klubu jsme pozvali výtvarnici paní Zuzanu Krulovou, které učarovaly mandaly a v jejím pojetí  jsou nádherné.

Další besedu nám také zajistil pan starosta - přijde mezi nás záchranář MUDr. Brázdil . Určitě to bude zajímavé povídání nejen o záchranářské činnosti , ale i o jeho práci poslance.  1. 4. v 10 hod.

18. 4.  máme domluvenou prohlídku zázemí Moravského divadla.

25.4.  přijdou k nám do klubu žáci ZŠ s paní učitelkou Dvorskou a předvedou nám hodinu  první pomoci. Se ZŠ domlouváme i další akce. 

 

2019 - Termíny klubových schůzek a připravované akce 

17. a  31.  ledna,  14. a 28. února,  14. a 28. března,  11. a 25. dubna

 9. a 23. května,  6. a 20. června

Leden -   zpráva o činnosti 2018 , zpráva o hospodaření, organizační příprava

              plesu -  23. února

Únor -     exkurze a beseda – Hasičský záchranný sbor Olomouc, seniorský ples

Březen -  beseda s Policií ČR,  klubové oslava MDŽ, taneční zábava ve Skrbeni

              návštěva divadelního  představení v Těšeticích

Duben -   besedy – budou upřesněny na schůzkách

Květen -  zájezd – Lanžhot, Jižní Morava , oslava Dne matek

Červen -  zájezd Čapí hnízdo, letní posezení v pivovárku U Melichárků a

              na Pádle u Mlýnského potoka 

Pravidelné schůzky se konají jednou za 14 dní ve čtvrtek ve 14 hod. Snažíme se , aby naše klubové schůzky probíhaly v příjemné atmosféře při kávě a pohoštění , často se zajímavými hosty, chceme se poučit i pobavit. Připomínáme si životní výročí našich členů.

Průběžně během roku budeme zajišťovat besedy , vstupenky na kulturní akce – divadlo, kino aj. Účastníme se akcí  v okolních klubech - dle pozvání.

Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ v úterý od 16hod.

O zdárný chod klubové činnosti se starají členky výboru : Marie Absolonová,  Květa Berková,  Miloslava Čechmánková, Eva Dvořáková, Libuše Slimaříková,  Alena  Zvěřinová 

Vedoucí klubu  Mgr. Ludmila Nepožitková

 

Z klubu seniorů                                                     listopad 2018

Je dobře, když se lidé sejdou, umí si popovídat, pobavit se , něco nového vidět a poznat.  O to se snažíme v našem klubu seniorů. Zajišťujeme besedy, společné návštěvy kina, divadla , taneční seniorské zábavy , výstavy, poznávací zájezdy.

Zájezdy jsou velmi oblíbené a v letošním roce jsme vyjeli sedmkrát. Poslední tři byly teď na podzim. V září jsme zajeli na nově opravený zámek Linhartovy u Krnova. Velmi se nám líbila stálá expozice keramika Jana Kutálka a zasvěcený výklad kastelána. Pak jsme zajeli do Krnova – město v zeleni, prohlédli si náměstí . Po obědě jsme vyjeli na návrší  Cvilín , kde je poutní kostel Povýšení sv. kříže a Panny Marie Sedmibolestné. Okolí kostela doplňuje křížová cesta s třinácti kaplemi. Vše opravené, krásné. Ještě jsme navštívili muzeum panenek a hraček a zavzpomínali na své dětství.

V říjnu jsme zajeli do Kroměříže na výstavu Floria a v listopadu jsme jeli vlakem do Prahy prohlédnout si Národní muzeum.

Krajská rada seniorů uspořádala ke Dni seniorů 3. ročník soutěže Babička roku 2018 Olomouckého kraje. Náš klub vyslal do soutěže  paní Věru Pilečkovou a vedla si dobře – obsadila 3. místo. Máme šikovné babičky, hned v 1. ročníku této soutěže získala 2. místo paní Dáša Klímová.

Na naši klubovou oslavu Dne seniorů přišla nám jako každoročně popřát starostka paní Sylva Stavarčíková . My jsme ji poděkovali za vstřícnost, kterou nám po celou dobu své funkce projevovala a popřáli mnoho úspěchů v nové práci. A její začátek v nové funkci se opravdu vydařil. Pod jejím vedením proběhly krásné a důstojné oslavy 100. výročí  vzniku Československé republiky. Také naše seniorky se do oslav zapojily svým tanečním vystoupením na motivy Smetanovy Vltavy

V listopadu jsme do klubu pozvali mladého kouzelníka Roberta Cvetana. Asi o něm ještě uslyšíme, je velmi šikovný a překvapil nás hlavně svými karetními triky. Ještě připravujeme besedu o Šanghaji a  v prosinci přivítáme v klubu nového starostu pana Tichého.

Blíží se konec roku, každoročně jezdíme do Skrbeně na Mikulášskou zábavu a připravujeme klubovou silvestrovskou oslavu. V novém roce bych ráda pozvala  do klubu další seniory a také na náš seniorský ples , který bude 23. února.

         Za náš klub přeji všem hodně zdraví  v novém roce.   L. Nepožitková

 

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2018 s tanečním vystoupením  na motivy Smetanovy Vltavy

         

      

      

Klubové akce v červnu

6. 6. zájezd do Čejkovic u Hodonína. Navštívili jsme Bylinkový ráj Sonnetor/ Sluneční brána/ : Byla to zážitková exkurze ve výrobě a zpracování bylin, čajů a koření. Prohlédli jsme si celý areál a samozřejmě nakoupili čaje a koření. Odpoledne jsme měli zajištěnou exkurzi do templářských vinných sklepů spojenou s ochutnávkou vín.

14. 6.  beseda s ing. Nepožitkovou o její cestě po amerických  parcích.

28. 6. ukončení klubové činnosti v hospůdce u Melichárků a ještě jsme se sešli  za týden na Pádle . Vždy jsme se dobře bavili i pochutnali na rožněných dobrotách.

Už tradičně se podílíme s  Československou církví husitskou  a hasiči na organizaci vzpomínkového odpoledne  k uctění památky upálení Mistra Jana  Husa. Letos  s  připomínkou 100 . výročí  vzniku republiky. Do průvodu jsme zapůjčili hanácké kroje a členky klubu připravili taneční vystoupení na motivy Smetanovy Vltavy.

Bylo to krásné zakončení naší pololetní činnosti. V prázdniny  organizujeme výlety na kole po cyklistických stezkách.           

                                                                                          L. Nepožitková 

Z klubu seniorů  / 1. pololeti 2018

Velmi oblíbené u našich členů jsou poznávací zájezdy. Už v březnu jsme vyjeli do Valašského Meziříčí. Navštívili jsme nově otevřené muzeum řeznictví. Součástí prohlídky byla ochutnávka produktů řeznictví Krásno i nákup v podnikové prodejně. K Valašsku patří  výborné frgály a na ty jsme si zajeli do Hrachovce. V dubnu jsme jeli do Bruntálu,  kde jsme si prohlédli krásný zámek a slunné počasí nás nalákalo na procházku po hrázi přehrady Slezská Harta. V květnu jsme uspořádali zájezd do Hlinska. Prošli jsme se památkovou rezervací Betlém, obdivovali  zachovalé dřevěnice a nenechali si ujít expozici masopustních obchůzek a masek Hlinecka, které jsou od roku 2012 součástí Světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Pak jsme si zajeli do Pekla Čertoviny . V pekelném  šenku jsme si pochutnali na výborném obědě. Obdivovali jsme celý interiér - řezbářské i kovářské práce. A už jsme se octli v Pekle - v podzemí, kde byl připravený program. A bavili jsme se opravdu čertovsky.  V červnu se chystáme do Čejkovic – do bylinkového ráje Sonnetor a vinných sklepů.

V klubu jsme uspořádali několik besed. O svém pobytu v Izraeli vyprávěla Hana Fojtíková /Minářová/. O své zážitky z pouti do Santiaga de Compostela se s námi podělil Mgr. Jiří Vymětal. Do klubu přijal pozvání propagátor hanáčtiny spisovatel Petr Linduška. Dvě hodiny jsme se bavili jeho vtipnými hanáckými  historkami.

O prázdninách se nescházíme v klubovně, ale podle počasí vyjíždíme na kole na malé výlety.

Hezké léto přeje za klub L. Nepožitková              

                                                                                                                                    

Výlet Hlinsko - Skanzen Betlém, Peklo - Čertovina - květen 2018

   

Beseda s Mgr. Jiřím Vymětalem o jeho pouti do Santiaga de Compostela

       5. 4. 2018

                   

 

Ostatky 2018

 

   

Plán činnosti klubu seniorů v Horce nad Moravou - 1. pololetí 2018

11.  1.   Zahájení v novém roce. Hodnocení činnosti, kontrola hospodaření,

             Návrh plánu

17.  1.   Exkurze- Pevnost poznání

25.  1.   Beseda pracovnicí OÚ paní Štajgrovou

  8.  2.   Vlastní program. Organizační zajištění plesu

17.  2.   Horecký masopust

22.  2.   Příprava plesu

24.  2.   Náš seniorský ples

26.  2.   Filmové představení Čertoviny v kině Metropol

   8. 3.   Klubová oslava MDŽ

10.  3.   Taneční zábava ve Skrbeni k MDŽ

15.  3.   Klubový zájezd do Valašského Meziříčí- exkurze

22.  3.   Beseda s MuDr. Malotovou z centra celostní medicíny

  5.  4.   Cestovatelská beseda  s Mgr. J. Vymětalem

19.  4.   Beseda s Hanou Fojtíkovou

21.  4.   Zájezd- zámek Bruntál

  3.  5.   Vlastní program

10.  5.   Klubový zájezd

17.  5.   Oslava Dne matek v klubu

31.  5.   Beseda cestování v USA s ing. Nepožitkovou

14.  6.   Vlastní program

21.  6.   Vycházka- olomoucké parky, rozálium

28.  6.   Ukončení  v pivovárku u Melichárků

Průběžně zařazujeme další akce – film , divadlo, muzeum apod.

 

Silvestr 2017

       

Výstava rukodělných prací                               prosinec 2017

   

  

  

  

Z klubu                                                       listopad 2017                                                               

Koncem listopadu jsme uspořádali výstavu rukodělných výrobků. Vyzvali jsme horecké  občany, aby ukázali, čím se zabývají ve volných chvílích, co umí vytvořit. A opravdu bylo se na co dívat. Krásné obrazy a obrázky malované i vyšívané, košíky z pedigu,  malované hedvábí, háčkované a pletené věci, dřevěné plastiky. Nechyběly také drobnosti k Vánocům- slaměné ozdoby, zvonečky, přáníčka, hračky , věnce i jiné ozdoby, které si mohli návštěvníci koupit  včetně voňavých perníčků. Moc nás potěšilo, že mezi nás amatéry přišla výtvarnice paní Jana Bébarová s ukázkou své umělecké práce.

Všem, kteří se podíleli na výstavě i těm, kteří se přišli podívat, moc děkuji.

Je konec roku a tak vždy hodnotíme, co se nám v klubové činnosti podařilo, co se osvědčilo. Já bych vyzvedla hlavně to, že se naši členové rádi schází, umí se pobavit, zazpívat, zatančit. Společně jsme byli několikrát v kině, v Moravském divadle na operetě Perly panny Serafínky, na ochotnickém představení v Těšeticích i na tanečních seniorských zábavách. Velmi oblíbené jsou naše klubové zájezdy, na které nám částečně přispívá OÚ. Letos jsme zajeli na hrad Svojanov, prohlédli si náměstí s podloubími a kostel ve Svitavách, v Olešnici jsme navštívili jednu z posledních dílen, kde se ručně vyrábí modrotisk. V květnu jsme zajeli do Litomyšle- krásně opravené náměstí, zámek, kostel Sv.Kříže , zámecké sklepy  se sochami Olbrama Zoubka. Ty jsou také umístěny v zámecké zahradě. V Újezdci jsme se zastavili v arboretu Růžový palouček- památné místo, kde se loučil  s vlastí J. A. Komenský a bratři Jednoty bratrské.

Také jsme si jeli prohlédnout nově opravený zámek v Čechách pod Kosířem, zastavili se v Prostějově a v lázních Skalka. V září jsme  si prohlédli hrad Šternberk a v Jiříkově prošli Pradědovu galerii u Halouzků. Už jsme tam několikrát byli a vždy je na co se dívat a obdivovat.

Ještě  budeme mít v klubu besedu s Mgr. J. Výmětalem o jeho putování do Santiaga de Compostelo, malý výlet do Přerova – na Vánoce na zámku, těšíme se na vánoční koncert v kostele v Jiříkově, do Skrbeně jdeme na Mikulášskou zábavu . Mikuláš přijde i k nám do klubu a závěrečné klubové předsilvestrovské pobavení.

Na závěr bych chtěla poděkovat členkám výboru našeho klubu za obětavou celoroční práci a všem občanům krásné , pohodové Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

                             L. Nepožitková – vedoucí klubu                   

 

PLÁN  ČINNOSTI klubu seniorů v Horce nad Moravou- 2. pol. 2017 

Září

 7.  9.  Zahájení klubové činnosti. Seznámení s plánem. Připomínky. Schválení.

13. 9.  Klubový zájezd- hrad Šternberk, Pradědova galerie v Jiříkově, Rýmařov,  Uničov

21. 9.  Účast na akci KR  na  Floře Olomouc- Den seniorů,

            volba Babička Olomouckého kraje.

Říjen

  5.10.  Klubová oslava Dne seniorů

 9. 10.  Moravské divadlo – opereta Perly panny Serafínky

19.10.  Klubová schůzka – vlastní program 

 Listopad

  2. 11.  Beseda s Mudr.Konrádovou- alternativní medicína

16. 11.  Klubová schůzka- vlastní program

30. 11.  Beseda s Jiřím Vymětalem o pouti do Santiaga de Compostela 

 Prosinec

  2. 12.   Účast na Mikulášské zábavě ve Skrbeni

   9. 12.  Vánoční koncert v kostele v Jiříkově

 14. 12.  Vánoce už jsou za dveřmi. Vánoční zvyky, trochu vzpomínek

 28. 12.  Náš Silvestr

 

Další akce – průběžně využívat kulturních a zábavních nabídek v okolí                   

 Zpracovala Mgr. Ludmila Nepožitková

 

 Zájezd Litomyšl                                                         červen 2017

   

    

       

Posezení na Pádle                                                          léto 2017

        

         

Klubový Den matek                                                     květen 2017

    

 

 Zájezd Svitavy, Svojanov, Olešnice                         květen 2017 

 

 

   

                                               

Kostel sv. Mořice - beseda s varhaníkem  Mgr. Karlem Martínkem

   

Z klubu                                                              20. 4. 2017

Do klubu jsme pozvali paní Mgr. Frištenskou, praneteř  Gustava Frištenského, která je ředitelkou  muzea v Litovli.  Seznámila nás s životem a s úspěchy zápasníka  G. Frištenského. Ne nadarmo se stal symbolem síly, vytrvalosti, zdravé výživy a dobrého charakteru. Paní Frištenská měla s sebou spoustu obrazového materiálu a také filmová zpracování , věnovaná  právě G. Frištenskému. Opravdu to byl zážitek.

                                                                                           L. Nepožitková

 

   

 

Z klubu                                                                 únor 2017

Ráda bych ještě vzpomenula prosincovou výstavu betlémů a vánočních dekorací, kterou náš klub připravil pro veřejnost. Musím poděkovat všem, kteří se na ní podíleli a bylo se na co dívat. Krásné betlémy  různých velikostí i materiálů a vkusné dekorace. Výstava byla hojně navštívena a hlavně nás potěšili žáci MŠ a ZŠ  z Horky a i ze Skrbeně. Krásnou vánoční atmosféru oživili koledami.

Také jsme se dobře pobavili na naší předsilvestrovské zábavě. Připravili jsme program a pohoštění a byli jsme moc rádi, že nám přišel zahrát k tanci i zpěvu pan Stejskal.

A už jsme v novém roce. Kromě klubové činnosti jsme společně jeli na film Anděl Páně 2. Moc se nám líbil.  Zajímavá a poučná byla beseda s bylinkářem ing.Štenbauerem.

18. 2. jsme uspořádali náš tradiční seniorský ples. Je to hodně starostí a zařizování  Kromě našich členů se přišli pobavit také senioři z okolních klubů. Moc nás potěšila vzácná návštěva- přišel mezi nás známý řezbář, rodák z Horky, pan Jiří Halouzka. Do tomboly nám věnoval plastiku anděla. Jsme rádi, že ji vyhrála naše členka. Také mezi nás přišli mladí tanečníci Adam Čadílek a Eliška Fialová. Krásně zatančili standartní i latinské tance. Se svým programem vystoupila také naše seniorská taneční skupina. Ples se nám opravdu vydařil.

V březnu máme hodně akcí, klubovou oslavu MDŽ, besedu nám přislíbil pan Halouzka , s cestováním po ostrově Mauricius nás seznámí Hana Fojtíková, na taneční zábavy jedou naši členové do Skrbeně a Křelova a na ochotnické divadlo do Těšetic.  Je dobře, že se umíme bavit a nesedíme doma.

                                                                          L. Nepožitková

 

Ples - únor 2017

 

 

 

Na náš seniorský ples přišel vzácný host - řezbář pan Jiří Halouzka a do tomboly věnoval sošku anděla.

 

Plán činnosti klubu seniorů – 1. pololetí 2017

Leden - začínáme až 26. 1., pro poruchu topení v klubu.

26.         Návrh plánu činnosti, doplňky, schválení

              Zpráva o hospodaření  - L. Slimaříková, revizní zpráva A. Krátká

              Organizační zajištění plesu

30.         Filmové představení Anděl Páně 2 kino Metropol-26 vstup.

Únor

9.            Klubová schůzka-vlastní program. Film - J. Halouzka

               Příprava plesu - jednotlivé úkoly.

10.          Zdravotní přednáška- bylinky, mastičky ing.Štenbaur

18.          Náš seniorský ples

23.          Beseda s J.Halouzkou- řezbář

Březen

9.             Klubová oslava MDŽ. Malá výstavka ručních dovedností našich členů

11 .          Taneční zábava  k MDŽ ve Skrbeni

12.           Divadelní představení v Těšeticich

18.           Josefská zábava v Křelově

23.           Beseda cestovatelská H. Fojtíková- Mauricius

Duben

6.              Vlastní program. Drobné památky v obci

20.            Beseda s lékařkou- alternativní medicína

22.            Klubový zájezd – Čechy pod Kos. –zámek

Květen

4.               Den matek – klubová oslava s písničkami   a s dětmi MŠ a ZŠ

10.             Klubový zájezd-Olešnice-modrotisk, hrad Svojanov

18.             Beseda se spisovatelkou J. Pechovou/v jednání/

Červen

1.                Klubová schůzka- vlastní program   

8.                Poznávací zájezd/upřesnění/            

15.              Klub – vycházka – Rozarium Olomouc

29.              Ukončení – areál Doly

 

V červencj  a srpnu se nescházíme v klubovně, ale podnikáme výlety na kole, hlavně v Pomoraví a blízkém okolí. Také se scházíme v přírodní hospůdce Pádlo a na chatě v lese.

6. 7. se podílíme na organizaci vzpomínkového odpoledne k výročí upálení Jana Husa. Na tuto akci zapůjčujeme hanácké kroje.

Během roku využíváme kulturních a společenských nabídek v Olomouci a okolí- filmy, koncerty, muzeum.

Klubové schůzky-  snažíme se o přátelské posezení u dobré kávy, často se zajímavými hosty. Chceme se poučit i pobavit. Připomínáme si životní výročí našich členů.

Činnost klubu zajišťují členky výboru - Marie Absolonová, Květa Berková, Miloslava Čechmánková, Libuše Slimaříková, Alena Zvěřinová, Mgr. Ludmila Nepožitková.

                                                                                             L. Nepožitková

 

 

Předsilvestrovská zábava v klubu  -  prosinec 2016

Připravili jsme pohoštění, o program se postaraly naše cvičenky a k dobré zábavě přispěl p. Stejskal, hrál na klávesy a harmoniku, do rytmu mu přizvukoval pan Chvalina na ozembouch.

Všichni jsme se dobře bavili, zpívali i tancovali.                                                 L. Nepožitková

 

 

 

Vánoční výstava - prosinec 2016

 

 

Z klubu                                                        19. 11. 2016

Letošní Den seniorů jsme oslavili už v novém klubu na obecním úřadě. Slavnostně nám ho předala starostka obce paní Stavarčíková s místostarostou panem Štajgrem. Máme to velmi dobré zázemí a hlavně bezbariérový přístup. Věřím, že se tu budou naši senioři rádi scházet a společně připravovat zajímavou činnost. První besedu jsme tu měli s kronikářkou obce paní Krejčí . Se svými zážitky z cest po TaiWanu se s námi podělila ing. Nepožitková.

V prosinci připravíme výstavu betlémů a vánočních dekorací, Mikulášské posezení a předsilvestrovskou zábavu.

Ještě bych připomněla zajímavou akci. Krajská rada seniorů Olomouckého kraje uspořádala 29. září oslavu Dne seniorů, která se konala na Výstavišti Flora v pavilonu A. Součástí oslavy byl první ročník volby Babička  Olomouckého kraje. Akci, které se zúčastnilo přes 800 seniorů, moderoval Vladimír Hron. Náš klub reprezentovala v soutěži paní Danuše Klímová a umístila se na krásném druhém místě mezi čtyřiadvaceti soutěžícími. Paní Klímovou jsme navrhli do soutěže nejen, že je několikanásobnou babičkou, ale hlavně pro její aktivní přístup k životu. Udržuje si kondici - cvičí, ráda tancuje. V důchodu se začala zajímat o hanácké kroje, které šije hlavně pro svá vnoučata. Účastní se s nimi vítání občánků nejen v naší obci ale i na olomouckém magistrátu. Do hanáckých krojů obléká také panenky a dvě zdobí náš klub. Kromě toho je velkou sběratelkou miniaturních botiček. Ve sbírce jich má přes tisíc. Ještě jednou blahopřejeme.

Blíží se konec roku a my už se samozřejmě připravujeme na ten příští. První větší akcí bude 18. února náš seniorský ples,  Srdečně zveme.

   Hezké Vánoce , zdraví i štěstí v novém roce přeje za klub seniorů L. Nepožitková

 

 Plán činnosti klubu seniorů Horka nad Moravou – 2. pololetí 2016

 Září     

        1.9.    Zahájení v klubovně u hasičů

                  Seznámení s plánem činnosti. Připomínky. Schválení.

       7. 9.    Klubový zájezd- Opava – exkurze do výrobního družstva Slezská

                  tvorba- výroba foukaných skleněných vánočních ozdob a kreativní

                  dílna, prohlídka pamětihodností města a zámek v Kravařích

      14. 9.   Klubové posezení v pivovárku u Melichárků.

      21.9.    Výjezd na chatu v lese

      29.9.    Účast na zábavní akci K.R. na Floře Olomouc – volba Babička

                   Olomouckého kraje

 

Říjen – prosinec

       3.10.   Stěhování do nové klubovny

       4.10.   Koncert Jožka Černý s cimbálovkou v kině Metropol

       5.10.   Oslava Dne seniorů v nové klubovně na OÚ- hosté paní starostka

                   Sylva Stavarčíková a místostarosta  pan  Milan  Štajgr

      20.10.   Klubová schůzka - beseda s kronikářkou paní Krejčí

        3.11.   Klub- vlastní program

      24.11.   Beseda - cestovatelská – Taiwan, Singapur, Malaisie - ing.Nepožitková

        1.12 - 2.12.  Vánoční výstava v klubu

      10.12.  Mikulášská zábava ve Skrbeni

      29.12.  Silvestrovská zábava v klubu

 

  Další akce – průběžně využívat kulturních a zábavních nabídek v Olomouci a

                    okolí.                                    

                                                          Zpracovala       L. Nepožitková- vedoucí klubu

 

První schůzka v nových prostorách klubu na OÚ - říjen 2016

    

   

Členka klubu p. Klímová se zúčastnika volby Babičky Olomouckého kraje 2016  - získala 2. místo

  

  

 

Z klubu seniorů - léto 2016

Připomenu některé naše letní aktivity.  V červnu jsme uspořádali zájezd do Brna na hrad Špilberk, projeli se lodí po Brněnské přehradě a navštívili zámek v Blansku, kde jsme obdivovali expozici umělecké litiny. Letní klubové posezení jsme měli v přírodě v hospůdce Pádlo. Líbilo se nám tam i chutnalo.

Už tradičně jsme se podíleli na organizaci vzpomínkového odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa. Krásné hanácké kroje , které jste viděli v průvodu, byly  většinou majetkem klubu a velmi rádi je na tuto akci zapůjčíme.

Během prázdnin se nescházíme v klubu, ale organizujeme vyjížďky na kole po cyklistických stezkách.

Organizace Senioři bez hranic uspořádali v srpnu koncert Písničky z babiččiny krabičky,kterého se zúčastnilo 25 našich členů. Dobře se bavili i zazpívali.

1. září zahajujeme pravidelnou klubovou činnost ještě u hasičů, 7. září jedeme na zájezd do Opavy. Prohlédneme si město, navštívíme výrobní družstvo Slezská tvorba, kde se vyrábí vánoční baňky a ozdoby. Stavíme se na zámku v Kravařích.

Den seniorů oslavíme nejen v klubu, ale i na veselici v Olomouci, také jdeme do divadla na operetu Rose Marie a na koncert  Jožky Černého.

Koncem září nás čeká stěhování do klubu na obecním úřadě a chtěli bychom uvítat nové členy, přístup je bezbariérový, pohodlný.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat hasičům, že nám umožnili scházet se v jejich prostorách.

                                L. Nepožitková – vedoucí klubu

 

  Setkání k památce upálení mistra Jana Husa  -  červenec 2016

 

 

    

Zájezd Brno - Špilberk, zámek Blansko - červen 2016

  

   

    

Posezení na vodáckém tábořišti - červen 2016