Oficiální stránky obce Horka nad Moravou

KLUB  SENIORŮ

 

Z klubu seniorů                                                     listopad 2018

Je dobře, když se lidé sejdou, umí si popovídat, pobavit se , něco nového vidět a poznat.  O to se snažíme v našem klubu seniorů. Zajišťujeme besedy, společné návštěvy kina, divadla , taneční seniorské zábavy , výstavy, poznávací zájezdy.

Zájezdy jsou velmi oblíbené a v letošním roce jsme vyjeli sedmkrát. Poslední tři byly teď na podzim. V září jsme zajeli na nově opravený zámek Linhartovy u Krnova. Velmi se nám líbila stálá expozice keramika Jana Kutálka a zasvěcený výklad kastelána. Pak jsme zajeli do Krnova – město v zeleni, prohlédli si náměstí . Po obědě jsme vyjeli na návrší  Cvilín , kde je poutní kostel Povýšení sv. kříže a Panny Marie Sedmibolestné. Okolí kostela doplňuje křížová cesta s třinácti kaplemi. Vše opravené, krásné. Ještě jsme navštívili muzeum panenek a hraček a zavzpomínali na své dětství.

V říjnu jsme zajeli do Kroměříže na výstavu Floria a v listopadu jsme jeli vlakem do Prahy prohlédnout si Národní muzeum.

Krajská rada seniorů uspořádala ke Dni seniorů 3. ročník soutěže Babička roku 2018 Olomouckého kraje. Náš klub vyslal do soutěže  paní Věru Pilečkovou a vedla si dobře – obsadila 3. místo. Máme šikovné babičky, hned v 1. ročníku této soutěže získala 2. místo paní Dáša Klímová.

Na naši klubovou oslavu Dne seniorů přišla nám jako každoročně popřát starostka paní Sylva Stavarčíková . My jsme ji poděkovali za vstřícnost, kterou nám po celou dobu své funkce projevovala a popřáli mnoho úspěchů v nové práci. A její začátek v nové funkci se opravdu vydařil. Pod jejím vedením proběhly krásné a důstojné oslavy 100. výročí  vzniku Československé republiky. Také naše seniorky se do oslav zapojily svým tanečním vystoupením na motivy Smetanovy Vltavy

V listopadu jsme do klubu pozvali mladého kouzelníka Roberta Cvetana. Asi o něm ještě uslyšíme, je velmi šikovný a překvapil nás hlavně svými karetními triky. Ještě připravujeme besedu o Šanghaji a  v prosinci přivítáme v klubu nového starostu pana Tichého.

Blíží se konec roku, každoročně jezdíme do Skrbeně na Mikulášskou zábavu a připravujeme klubovou silvestrovskou oslavu. V novém roce bych ráda pozvala  do klubu další seniory a také na náš seniorský ples , který bude 23. února.

         Za náš klub přeji všem hodně zdraví  v novém roce.   L. Nepožitková

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2018 s tanečním vystoupením  na motivy Smetanovy Vltavy

         

      

      

Klubové akce v červnu

6. 6. zájezd do Čejkovic u Hodonína. Navštívili jsme Bylinkový ráj Sonnetor/ Sluneční brána/ : Byla to zážitková exkurze ve výrobě a zpracování bylin, čajů a koření. Prohlédli jsme si celý areál a samozřejmě nakoupili čaje a koření. Odpoledne jsme měli zajištěnou exkurzi do templářských vinných sklepů spojenou s ochutnávkou vín.

14. 6.  beseda s ing. Nepožitkovou o její cestě po amerických  parcích.

28. 6. ukončení klubové činnosti v hospůdce u Melichárků a ještě jsme se sešli  za týden na Pádle . Vždy jsme se dobře bavili i pochutnali na rožněných dobrotách.

Už tradičně se podílíme s  Československou církví husitskou  a hasiči na organizaci vzpomínkového odpoledne  k uctění památky upálení Mistra Jana  Husa. Letos  s  připomínkou 100 . výročí  vzniku republiky. Do průvodu jsme zapůjčili hanácké kroje a členky klubu připravili taneční vystoupení na motivy Smetanovy Vltavy.

Bylo to krásné zakončení naší pololetní činnosti. V prázdniny  organizujeme výlety na kole po cyklistických stezkách.           

                                                                                          L. Nepožitková

 

Z klubu seniorů  / 1. pololeti 2018

Velmi oblíbené u našich členů jsou poznávací zájezdy. Už v březnu jsme vyjeli do Valašského Meziříčí. Navštívili jsme nově otevřené muzeum řeznictví. Součástí prohlídky byla ochutnávka produktů řeznictví Krásno i nákup v podnikové prodejně. K Valašsku patří  výborné frgály a na ty jsme si zajeli do Hrachovce. V dubnu jsme jeli do Bruntálu,  kde jsme si prohlédli krásný zámek a slunné počasí nás nalákalo na procházku po hrázi přehrady Slezská Harta. V květnu jsme uspořádali zájezd do Hlinska. Prošli jsme se památkovou rezervací Betlém, obdivovali  zachovalé dřevěnice a nenechali si ujít expozici masopustních obchůzek a masek Hlinecka, které jsou od roku 2012 součástí Světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Pak jsme si zajeli do Pekla Čertoviny . V pekelném  šenku jsme si pochutnali na výborném obědě. Obdivovali jsme celý interiér - řezbářské i kovářské práce. A už jsme se octli v Pekle - v podzemí, kde byl připravený program. A bavili jsme se opravdu čertovsky.  V červnu se chystáme do Čejkovic – do bylinkového ráje Sonnetor a vinných sklepů.

V klubu jsme uspořádali několik besed. O svém pobytu v Izraeli vyprávěla Hana Fojtíková /Minářová/. O své zážitky z pouti do Santiaga de Compostela se s námi podělil Mgr. Jiří Vymětal. Do klubu přijal pozvání propagátor hanáčtiny spisovatel Petr Linduška. Dvě hodiny jsme se bavili jeho vtipnými hanáckými  historkami.

O prázdninách se nescházíme v klubovně, ale podle počasí vyjíždíme na kole na malé výlety.

Hezké léto přeje za klub L. Nepožitková              

                                                                                                                                    

Výlet Hlinsko - Skanzen Betlém, Peklo - Čertovina - květen 2018

   

Beseda s Mgr. Jiřím Vymětalem o jeho pouti do Santiaga de Compostela

       5. 4. 2018

                   

 

Ostatky 2018

 

   

Plán činnosti klubu seniorů v Horce nad Moravou - 1. pololetí 2018

11.  1.   Zahájení v novém roce. Hodnocení činnosti, kontrola hospodaření,

             Návrh plánu

17.  1.   Exkurze- Pevnost poznání

25.  1.   Beseda pracovnicí OÚ paní Štajgrovou

  8.  2.   Vlastní program. Organizační zajištění plesu

17.  2.   Horecký masopust

22.  2.   Příprava plesu

24.  2.   Náš seniorský ples

26.  2.   Filmové představení Čertoviny v kině Metropol

   8. 3.   Klubová oslava MDŽ

10.  3.   Taneční zábava ve Skrbeni k MDŽ

15.  3.   Klubový zájezd do Valašského Meziříčí- exkurze

22.  3.   Beseda s MuDr. Malotovou z centra celostní medicíny

  5.  4.   Cestovatelská beseda  s Mgr. J. Vymětalem

19.  4.   Beseda s Hanou Fojtíkovou

21.  4.   Zájezd- zámek Bruntál

  3.  5.   Vlastní program

10.  5.   Klubový zájezd

17.  5.   Oslava Dne matek v klubu

31.  5.   Beseda cestování v USA s ing. Nepožitkovou

14.  6.   Vlastní program

21.  6.   Vycházka- olomoucké parky, rozálium

28.  6.   Ukončení  v pivovárku u Melichárků

Průběžně zařazujeme další akce – film , divadlo, muzeum apod.

 

Silvestr 2017

       

Výstava rukodělných prací                               prosinec 2017

   

  

  

  

Z klubu                                                       listopad 2017                                                               

Koncem listopadu jsme uspořádali výstavu rukodělných výrobků. Vyzvali jsme horecké  občany, aby ukázali, čím se zabývají ve volných chvílích, co umí vytvořit. A opravdu bylo se na co dívat. Krásné obrazy a obrázky malované i vyšívané, košíky z pedigu,  malované hedvábí, háčkované a pletené věci, dřevěné plastiky. Nechyběly také drobnosti k Vánocům- slaměné ozdoby, zvonečky, přáníčka, hračky , věnce i jiné ozdoby, které si mohli návštěvníci koupit  včetně voňavých perníčků. Moc nás potěšilo, že mezi nás amatéry přišla výtvarnice paní Jana Bébarová s ukázkou své umělecké práce.

Všem, kteří se podíleli na výstavě i těm, kteří se přišli podívat, moc děkuji.

Je konec roku a tak vždy hodnotíme, co se nám v klubové činnosti podařilo, co se osvědčilo. Já bych vyzvedla hlavně to, že se naši členové rádi schází, umí se pobavit, zazpívat, zatančit. Společně jsme byli několikrát v kině, v Moravském divadle na operetě Perly panny Serafínky, na ochotnickém představení v Těšeticích i na tanečních seniorských zábavách. Velmi oblíbené jsou naše klubové zájezdy, na které nám částečně přispívá OÚ. Letos jsme zajeli na hrad Svojanov, prohlédli si náměstí s podloubími a kostel ve Svitavách, v Olešnici jsme navštívili jednu z posledních dílen, kde se ručně vyrábí modrotisk. V květnu jsme zajeli do Litomyšle- krásně opravené náměstí, zámek, kostel Sv.Kříže , zámecké sklepy  se sochami Olbrama Zoubka. Ty jsou také umístěny v zámecké zahradě. V Újezdci jsme se zastavili v arboretu Růžový palouček- památné místo, kde se loučil  s vlastí J. A. Komenský a bratři Jednoty bratrské.

Také jsme si jeli prohlédnout nově opravený zámek v Čechách pod Kosířem, zastavili se v Prostějově a v lázních Skalka. V září jsme  si prohlédli hrad Šternberk a v Jiříkově prošli Pradědovu galerii u Halouzků. Už jsme tam několikrát byli a vždy je na co se dívat a obdivovat.

Ještě  budeme mít v klubu besedu s Mgr. J. Výmětalem o jeho putování do Santiaga de Compostelo, malý výlet do Přerova – na Vánoce na zámku, těšíme se na vánoční koncert v kostele v Jiříkově, do Skrbeně jdeme na Mikulášskou zábavu . Mikuláš přijde i k nám do klubu a závěrečné klubové předsilvestrovské pobavení.

Na závěr bych chtěla poděkovat členkám výboru našeho klubu za obětavou celoroční práci a všem občanům krásné , pohodové Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

                             L. Nepožitková – vedoucí klubu                   

 

PLÁN  ČINNOSTI klubu seniorů v Horce nad Moravou- 2. pol. 2017 

Září

 7.  9.  Zahájení klubové činnosti. Seznámení s plánem. Připomínky. Schválení.

13. 9.  Klubový zájezd- hrad Šternberk, Pradědova galerie v Jiříkově, Rýmařov,  Uničov

21. 9.  Účast na akci KR  na  Floře Olomouc- Den seniorů,

            volba Babička Olomouckého kraje.

Říjen

  5.10.  Klubová oslava Dne seniorů

 9. 10.  Moravské divadlo – opereta Perly panny Serafínky

19.10.  Klubová schůzka – vlastní program 

 Listopad

  2. 11.  Beseda s Mudr.Konrádovou- alternativní medicína

16. 11.  Klubová schůzka- vlastní program

30. 11.  Beseda s Jiřím Vymětalem o pouti do Santiaga de Compostela 

 Prosinec

  2. 12.   Účast na Mikulášské zábavě ve Skrbeni

   9. 12.  Vánoční koncert v kostele v Jiříkově

 14. 12.  Vánoce už jsou za dveřmi. Vánoční zvyky, trochu vzpomínek

 28. 12.  Náš Silvestr

 

Další akce – průběžně využívat kulturních a zábavních nabídek v okolí                   

 Zpracovala Mgr. Ludmila Nepožitková

 

 Zájezd Litomyšl                                                         červen 2017

   

    

       

Posezení na Pádle                                                          léto 2017

        

         

Klubový Den matek                                                     květen 2017

    

 

 Zájezd Svitavy, Svojanov, Olešnice                         květen 2017 

 

 

   

                                               

Kostel sv. Mořice - beseda s varhaníkem  Mgr. Karlem Martínkem

   

Z klubu                                                              20. 4. 2017

Do klubu jsme pozvali paní Mgr. Frištenskou, praneteř  Gustava Frištenského, která je ředitelkou  muzea v Litovli.  Seznámila nás s životem a s úspěchy zápasníka  G. Frištenského. Ne nadarmo se stal symbolem síly, vytrvalosti, zdravé výživy a dobrého charakteru. Paní Frištenská měla s sebou spoustu obrazového materiálu a také filmová zpracování , věnovaná  právě G. Frištenskému. Opravdu to byl zážitek.

                                                                                           L. Nepožitková

 

   

 

Z klubu                                                                 únor 2017

Ráda bych ještě vzpomenula prosincovou výstavu betlémů a vánočních dekorací, kterou náš klub připravil pro veřejnost. Musím poděkovat všem, kteří se na ní podíleli a bylo se na co dívat. Krásné betlémy  různých velikostí i materiálů a vkusné dekorace. Výstava byla hojně navštívena a hlavně nás potěšili žáci MŠ a ZŠ  z Horky a i ze Skrbeně. Krásnou vánoční atmosféru oživili koledami.

Také jsme se dobře pobavili na naší předsilvestrovské zábavě. Připravili jsme program a pohoštění a byli jsme moc rádi, že nám přišel zahrát k tanci i zpěvu pan Stejskal.

A už jsme v novém roce. Kromě klubové činnosti jsme společně jeli na film Anděl Páně 2. Moc se nám líbil.  Zajímavá a poučná byla beseda s bylinkářem ing.Štenbauerem.

18. 2. jsme uspořádali náš tradiční seniorský ples. Je to hodně starostí a zařizování  Kromě našich členů se přišli pobavit také senioři z okolních klubů. Moc nás potěšila vzácná návštěva- přišel mezi nás známý řezbář, rodák z Horky, pan Jiří Halouzka. Do tomboly nám věnoval plastiku anděla. Jsme rádi, že ji vyhrála naše členka. Také mezi nás přišli mladí tanečníci Adam Čadílek a Eliška Fialová. Krásně zatančili standartní i latinské tance. Se svým programem vystoupila také naše seniorská taneční skupina. Ples se nám opravdu vydařil.

V březnu máme hodně akcí, klubovou oslavu MDŽ, besedu nám přislíbil pan Halouzka , s cestováním po ostrově Mauricius nás seznámí Hana Fojtíková, na taneční zábavy jedou naši členové do Skrbeně a Křelova a na ochotnické divadlo do Těšetic.  Je dobře, že se umíme bavit a nesedíme doma.

                                                                          L. Nepožitková

 

Ples - únor 2017

 

 

 

Na náš seniorský ples přišel vzácný host - řezbář pan Jiří Halouzka a do tomboly věnoval sošku anděla.

 

Plán činnosti klubu seniorů – 1. pololetí 2017

Leden - začínáme až 26. 1., pro poruchu topení v klubu.

26.         Návrh plánu činnosti, doplňky, schválení

              Zpráva o hospodaření  - L. Slimaříková, revizní zpráva A. Krátká

              Organizační zajištění plesu

30.         Filmové představení Anděl Páně 2 kino Metropol-26 vstup.

Únor

9.            Klubová schůzka-vlastní program. Film - J. Halouzka

               Příprava plesu - jednotlivé úkoly.

10.          Zdravotní přednáška- bylinky, mastičky ing.Štenbaur

18.          Náš seniorský ples

23.          Beseda s J.Halouzkou- řezbář

Březen

9.             Klubová oslava MDŽ. Malá výstavka ručních dovedností našich členů

11 .          Taneční zábava  k MDŽ ve Skrbeni

12.           Divadelní představení v Těšeticich

18.           Josefská zábava v Křelově

23.           Beseda cestovatelská H. Fojtíková- Mauricius

Duben

6.              Vlastní program. Drobné památky v obci

20.            Beseda s lékařkou- alternativní medicína

22.            Klubový zájezd – Čechy pod Kos. –zámek

Květen

4.               Den matek – klubová oslava s písničkami   a s dětmi MŠ a ZŠ

10.             Klubový zájezd-Olešnice-modrotisk, hrad Svojanov

18.             Beseda se spisovatelkou J. Pechovou/v jednání/

Červen

1.                Klubová schůzka- vlastní program   

8.                Poznávací zájezd/upřesnění/            

15.              Klub – vycházka – Rozarium Olomouc

29.              Ukončení – areál Doly

 

V červencj  a srpnu se nescházíme v klubovně, ale podnikáme výlety na kole, hlavně v Pomoraví a blízkém okolí. Také se scházíme v přírodní hospůdce Pádlo a na chatě v lese.

6. 7. se podílíme na organizaci vzpomínkového odpoledne k výročí upálení Jana Husa. Na tuto akci zapůjčujeme hanácké kroje.

Během roku využíváme kulturních a společenských nabídek v Olomouci a okolí- filmy, koncerty, muzeum.

Klubové schůzky-  snažíme se o přátelské posezení u dobré kávy, často se zajímavými hosty. Chceme se poučit i pobavit. Připomínáme si životní výročí našich členů.

Činnost klubu zajišťují členky výboru - Marie Absolonová, Květa Berková, Miloslava Čechmánková, Libuše Slimaříková, Alena Zvěřinová, Mgr. Ludmila Nepožitková.

                                                                                             L. Nepožitková

 

 

Předsilvestrovská zábava v klubu  -  prosinec 2016

Připravili jsme pohoštění, o program se postaraly naše cvičenky a k dobré zábavě přispěl p. Stejskal, hrál na klávesy a harmoniku, do rytmu mu přizvukoval pan Chvalina na ozembouch.

Všichni jsme se dobře bavili, zpívali i tancovali.                                                 L. Nepožitková

 

 

 

Vánoční výstava - prosinec 2016

 

 

Z klubu                                                        19. 11. 2016

Letošní Den seniorů jsme oslavili už v novém klubu na obecním úřadě. Slavnostně nám ho předala starostka obce paní Stavarčíková s místostarostou panem Štajgrem. Máme to velmi dobré zázemí a hlavně bezbariérový přístup. Věřím, že se tu budou naši senioři rádi scházet a společně připravovat zajímavou činnost. První besedu jsme tu měli s kronikářkou obce paní Krejčí . Se svými zážitky z cest po TaiWanu se s námi podělila ing. Nepožitková.

V prosinci připravíme výstavu betlémů a vánočních dekorací, Mikulášské posezení a předsilvestrovskou zábavu.

Ještě bych připomněla zajímavou akci. Krajská rada seniorů Olomouckého kraje uspořádala 29. září oslavu Dne seniorů, která se konala na Výstavišti Flora v pavilonu A. Součástí oslavy byl první ročník volby Babička  Olomouckého kraje. Akci, které se zúčastnilo přes 800 seniorů, moderoval Vladimír Hron. Náš klub reprezentovala v soutěži paní Danuše Klímová a umístila se na krásném druhém místě mezi čtyřiadvaceti soutěžícími. Paní Klímovou jsme navrhli do soutěže nejen, že je několikanásobnou babičkou, ale hlavně pro její aktivní přístup k životu. Udržuje si kondici - cvičí, ráda tancuje. V důchodu se začala zajímat o hanácké kroje, které šije hlavně pro svá vnoučata. Účastní se s nimi vítání občánků nejen v naší obci ale i na olomouckém magistrátu. Do hanáckých krojů obléká také panenky a dvě zdobí náš klub. Kromě toho je velkou sběratelkou miniaturních botiček. Ve sbírce jich má přes tisíc. Ještě jednou blahopřejeme.

Blíží se konec roku a my už se samozřejmě připravujeme na ten příští. První větší akcí bude 18. února náš seniorský ples,  Srdečně zveme.

   Hezké Vánoce , zdraví i štěstí v novém roce přeje za klub seniorů L. Nepožitková

 

 Plán činnosti klubu seniorů Horka nad Moravou – 2. pololetí 2016

 Září     

        1.9.    Zahájení v klubovně u hasičů

                  Seznámení s plánem činnosti. Připomínky. Schválení.

       7. 9.    Klubový zájezd- Opava – exkurze do výrobního družstva Slezská

                  tvorba- výroba foukaných skleněných vánočních ozdob a kreativní

                  dílna, prohlídka pamětihodností města a zámek v Kravařích

      14. 9.   Klubové posezení v pivovárku u Melichárků.

      21.9.    Výjezd na chatu v lese

      29.9.    Účast na zábavní akci K.R. na Floře Olomouc – volba Babička

                   Olomouckého kraje

 

Říjen – prosinec

       3.10.   Stěhování do nové klubovny

       4.10.   Koncert Jožka Černý s cimbálovkou v kině Metropol

       5.10.   Oslava Dne seniorů v nové klubovně na OÚ- hosté paní starostka

                   Sylva Stavarčíková a místostarosta  pan  Milan  Štajgr

      20.10.   Klubová schůzka - beseda s kronikářkou paní Krejčí

        3.11.   Klub- vlastní program

      24.11.   Beseda - cestovatelská – Taiwan, Singapur, Malaisie - ing.Nepožitková

        1.12 - 2.12.  Vánoční výstava v klubu

      10.12.  Mikulášská zábava ve Skrbeni

      29.12.  Silvestrovská zábava v klubu

 

  Další akce – průběžně využívat kulturních a zábavních nabídek v Olomouci a

                    okolí.                                    

                                                          Zpracovala       L. Nepožitková- vedoucí klubu

 

První schůzka v nových prostorách klubu na OÚ - říjen 2016

    

   

Členka klubu p. Klímová se zúčastnika volby Babičky Olomouckého kraje 2016  - získala 2. místo

  

  

 

Z klubu seniorů - léto 2016

Připomenu některé naše letní aktivity.  V červnu jsme uspořádali zájezd do Brna na hrad Špilberk, projeli se lodí po Brněnské přehradě a navštívili zámek v Blansku, kde jsme obdivovali expozici umělecké litiny. Letní klubové posezení jsme měli v přírodě v hospůdce Pádlo. Líbilo se nám tam i chutnalo.

Už tradičně jsme se podíleli na organizaci vzpomínkového odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa. Krásné hanácké kroje , které jste viděli v průvodu, byly  většinou majetkem klubu a velmi rádi je na tuto akci zapůjčíme.

Během prázdnin se nescházíme v klubu, ale organizujeme vyjížďky na kole po cyklistických stezkách.

Organizace Senioři bez hranic uspořádali v srpnu koncert Písničky z babiččiny krabičky,kterého se zúčastnilo 25 našich členů. Dobře se bavili i zazpívali.

1. září zahajujeme pravidelnou klubovou činnost ještě u hasičů, 7. září jedeme na zájezd do Opavy. Prohlédneme si město, navštívíme výrobní družstvo Slezská tvorba, kde se vyrábí vánoční baňky a ozdoby. Stavíme se na zámku v Kravařích.

Den seniorů oslavíme nejen v klubu, ale i na veselici v Olomouci, také jdeme do divadla na operetu Rose Marie a na koncert  Jožky Černého.

Koncem září nás čeká stěhování do klubu na obecním úřadě a chtěli bychom uvítat nové členy, přístup je bezbariérový, pohodlný.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat hasičům, že nám umožnili scházet se v jejich prostorách.

                                L. Nepožitková – vedoucí klubu

 

  Setkání k památce upálení mistra Jana Husa  -  červenec 2016

 

 

    

Zájezd Brno - Špilberk, zámek Blansko - červen 2016

  

   

    

Posezení na vodáckém tábořišti - červen 2016

     

Z klubu seniorů                                   31. 5. 2016

První polovina roku uběhla jako voda a čím  jsme starší, zdá se, že čas pádí rychleji a proto se snažíme ho smysluplně využívat. Scházíme se každých 14 dní na klubových schůzkách. Někdy jen tak si popovídat,  vyměnit zkušenosti třeba s pěstováním zeleniny, květin či s recepty  , ale i vzpomínání na mládí při výstavce fotografií. Často máme besedy s hosty, které si zveme. Jsem ráda, že mezi nás opět přišel řezbář pan Jiří Halouzka. Svým osobitým humorným způsobem nám vyprávěl nejen co nového vytváří, ale i o svých zahraničních cestách. O zážitcích z cesty po Maroku se s námi podělila paní Hana Foftíková. Pan ing.Moša, předseda numismatické společnosti, nám představil část své sbírky a vyprávěl o svých dalších sběratelských aktivitách.V květnu jsme oslavili Den Matek už tradičně s písničkami s Jiřím Vymětalem.  Přínosná a poučná byla beseda s příslušnicemi České policie. Zkrátka buďme opatrní, podvodníci stále vymýšlejí nové finty a často se zaměřují na seniory.

I v našem seniorském věku se rádi bavíme a tancujeme. Byli jsme na plese v Příkazích, na kloboukovém bále ve Štěpánově, na zábavách ve Skrbeni, v Křelově  a na seniorské veselici v Olomouci v parku. Musím připomenout také náš seniorský ples, který se velmi vydařil . Dík patří sponzorům za dary do tomboly a všem , kdo se podíleli na přípravě.

 Oblíbené jsou naše jednodenní poznávací zájezdy. Zajeli jsme Kroměříže na výstavu Floria a moc se nám tam líbilo, nejen výstava, ale i koncert J. Zímy a I. Simonové a odpoledne jsme se zastavili na Sv.Hostyně.  Koncem května jsme jeli na zámek v Kuníně a do Ostravy na Černou louku, kde jsme se prošli světem miniatur a navštívili jsme muzeum hraček. Další zájezd máme v červnu do Brna a okolí.

Využíváme také nabídky filmových představení pro seniory v kině Metropol i jiných možností kulturního vyžití.

Blíží se prázdniny a my tradičně budeme jezdit na kole hlavně v Pomoraví.

   Ať se všem prázdniny a léto vydaří.                   L. Nepožitková   

 

 

 

 Zájezd - Kroměříž a Hostýn - květen 2016

  

  

 

        

Ples  - únor 2016

   

 

Plán činnosti  2016  -1. pololetí

14. 1.  Zahájení v novém roce. Schválení-plánu činnosti. Kontrola hospodaření.

27. 1. Beseda s řezbářem panem Jiřím Halouzkou.

11. 2. Cestování s Hanou Fojtíkovou po Maroku a Izraeli

27. 2. Seniorský ples

10. 3. Klubová schůzka – vlastní program- výstavka –Naše mládí ve fotografii.

24. 3. Beseda s ing. Coufalem

  7. 4.  Klubová schůzka – vlastní program- sběratelství,zajímavé předměty

21. 4.  Beseda na zdravotnické téma- čínská medicína

  5. 5. Oslava Dne matek. Písničky s Jirkou Vymětalem

19. 5.  Beseda cestovatelská – Mexiko – s ing. Nepožitkovou

  2. 6.  Vlastní program s malým receptářem- vaření, pěstování a rady

16. 6.  Posezení v pivovárku u Melichárků

30. 6.  Zakončení na zahradě u hasičů

Na klubových schůzkách podáváme malé občerstvení, blahopřejeme členům k narozeninán, informujeme  a zajišťujeme  účast na akcích v okolních klubech, na výstavách ,v kině i divadle. Kondiční cvičení každé úterý v tělocvičně ZŠ

19.1. Výstava  Korunovační klenoty- Vlast. Muzeum -15 os.

13.2. Seniorský ples v Příkazích 30 os.

 6.3. Seniorská veselice k MDŽ ve Skrbeni -30os.

20.3. Divadelní představení v Těšeticích - 40 os.

  9.3. Taneční zábava v Křelově a 30.4. Kloboukový bál ve Štěpánově

Plán zájezdů:

Duben - zámek v Kuníně ,muzeum ve Studénce, zastávka v Příboru

Květen - Brno - Špilberk, klášter Dolní Kounice, Ivančice

Září - Ostrava-Černá louka Unimini , Slezský hrad

Říjen - Opava. Exkurze Slezská tvorba, Kravaře

Všechny akce připravuje výbor ve složení:

Marie Absolonová                         

Květa Berková

Míla Čechmánková

Lída Nepožitková

Líba Slimaříková

Alena Zvěřinová     

Hanácké kroje - D. Halaštová a D. Klímová.                         

 

   Silvestr  2015                                           

  
 

   

                                                                                                               

Z klubu    -    16.11.2015                                                                      

Naše činnost se neomezuje jen na besedy a přátelská posezení v klubovně , ale rádi přijímáme pozvání na různé akce v okolí. Tradičně jezdíme do Velkého Týnce na přehlídku seniorských tanečních skupin, kde také vystupují naše členky se svým programem. Pobavit a zatancovat jsme jeli v září do Jívové  na Květinový bál a v Olomouci se zúčastnili veselice pořádané ke Dni seniorů.

Oblíbené jsou naše jednodenní poznávací zájezdy . Letos jsme uskutečnili 5 výletů . Navštívili jsme Kroměříž, ve Frýdku-Místku jsme byli na exkurzi v závodě Marlenka a na zámku , do Polského Těšína si zajeli naši členové na nákupy. V létě jsme si prohlédli krásné město a zámek v Moravské Třebové, prošli jsme křížovou cestu až ke Kalvárii.V září jsme obdivovali poutní kostel Jana z Nepomuku  na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Prohlédli si nově opravený zámek a zašli do železničního Modelového království.

1.října je Den seniorů. V klubu připravujeme vždy oslavu a každoročně nám přijde popřát paní starostka Stavarčíková a letos také místostarosta pan Štajgr. Jsme moc rádi, že na nás myslí a váží si seniorů. O příjemnou zábavu s písničkami při harmonice se postarala paní Slimaříková z Chomoutova.

Na našich klubových setkání nezapomínáme popřát našim členům k narozeninám. Tentokrát jsme přáli nejstarším členkám k devadesátinám- paní Dvorské a stále aktivní paní Poláškové. Významné životní výročí oslavily zakládající členky klubu paní Slimaříková a paní Čechmánková. Patří jim dík za nezištnou a obětavou práci pro klub.

Velmi nás potěšilo pozvání do školy na představení  o sv Martinovi, které s dětmi připravila paní učitelka Kačmárová. Moc se nám to libilo . Poděkování patří také paní učitelce Novákové za ukázku práce s dětmi ve třídách Montessori. Určitě žáci ze školy napíší o naší člence paní Klímové,která je seznamovala s hanáckým krojem .

Co ještě připravujeme- exkurzi do svíčkárny ,  Mikulášskou nadílku, Mikulášskou zábavu ve Skrbeni a předsilvestrovské klubové pobavení.

Ráda bych vám za náš klub popřála krásné Vánoce a ve zdraví prožitý  nový rok.

                                               Ludmila Nepožitková           

 

 

Zakládající členky klubu  paní Libuše Slimaříková a paní  Miloslava Čechmánková

oslavily  75. narozeniny.                                           Blahopřejeme

Plán činnosti klubu seniorů  - 2. pololetí 2015

 3. 9.  Schůzka klubu – návrh plánu činnosti, informace k zájezdu

 9. 9.  Zájezd – Žďár nad Sázavou- poutní kostel na Zelené hoře

17.9.  Schůzka – vlastní program, akce, plán

19.9.  Květinový bál v Jívové- odjezd autobusem- 40 osob

 8.10.  Den seniorů v klubu-naše oslava, hosté

15.10. Seniorská veselice v Olomouci-Flora A- účast 40 osob

29.10. Schůzka- program-zdravotnická beseda

12.11. Schůzka- vlastní program

 19.11. Exkurze do svíčkárny – vlastní výroba svíček

 26.11. Schůzka- beseda cestovatelská

 10.12. Schůzka- trochu čertovská, trochu předvánoční

 29.12. Silvestr v klubu

                                      Ludmila Nepožitková

 

 

Návštěva Sluňákova

 

Oslavy 70. výročí osvobození  -  7. 5. 2015

 

   

   

Výlet do Květné zahrady v Kroměříži - březen 2015

   

MDŽ ve Skrbeni - 2015

 

Plán klubu seniorů – 1. pol. 2015

  8. 1.  Klubová schůzka – hodnocení akcí, hospodaření, plán 2015
 
22. 1.  Beseda s Hanou Fojtíkovou – cestování po Jižní Americe
 
 5. 2.   Čínská medicína – pan ing. Čech
 
          Příprava na ples
 
19.2.   Beseda - ochrana seniorů – pan Barnet
 
          Příprava plesu
 
 5. 3.  Beseda - Mexiko – Mgr. Soňa Pavlíková
 

      Oslava MDŽ

19. 3.  Zdravotnické potřeby pro seniory - paní Kráčmarová
 
  2. 4.  Vlastní  téma, kavárnička
 
16. 4.  Cestování s ing. Coufalem
 
30. 4.  Exkurze do Sluňákova
 
14.5.   Oslava Dne matek s Mgr. Jirkou Vymětalem - odpoledne 
 
          plné písniček
 
28. 5.  Naše kavárnička
 
11. 6.  O bylinkách
 
26. 6.  Posezení na zahradě v areálu Doly - taneční vystoupení, písničky
 
         s harmonikou, grilování
 
Prázdniny na kole - Pomoraví
 
Další akce
14. 2. Horecké ostatky- hasiči a naši členové
28. 2. Náš seniorský ples
 
Průběžně budeme využívat nabídky kulturních akcí v Olomouci a okolí-film, divadlo, muzeum, výstavy a akce v okolních klubech
 
Budeme se podílet na akcích v obci, především oslavy 70. výročí  Osvobození,   600.výročí upálení  Mistra Jana Husa.
 
Připravíme pro členy 4 poznávací zájezdy a malé výlety, vycházky do okolí.
 
Pravidelná kondiční cvičení v tělocvičně ZŠ  každé úterý od 16 do 17 hod.
 
                                                       Mgr.Ludmila Nepožitková

 

Závěr roku 2O14 v klubu seniorů

V prosinci jsme uspořádali několik akcí.

4.12. vydařené Mikulášské posezení, hlavně však s čerty. Jejich čertovský tanec pobavil členy a dobré náladě přispělo pohoštění, horký punč , písničky a vtipy.

6. 12. jsme jeli do Skrbeně na tradiční Mikulášskou zábavu.

18.12. Předvánoční klub  - vyprávění o vánočních tradicích, jaké zvyky stále dodržujeme. Paní Nepožitková přednesla Erbenovu baladu Štědrý den a pak jsme si všichni zazpívali koledy a popřáli krásné pohodové vánoční svátky.

29.12. Předsilvestrovské veselí . Členky výboru připravily výborné pohoštěn í- obložené talíře a vánoční cukroví donesli ostatní členové. K dobré pohodě nám hrála na harmoniku paní Slimaříková z Chomoutova, k ní se pak připojil pan Chvalina s vlastnoručně vyrobeným ozembuchem. Veselý program připravily cvičenky 

1. Přijel  cirkus  - šašek , drezura koní, akrobatka na laně  

2. vystoupení - pražské písničky s harmonikou

3. Holky ze školky, holky z Horky- legrační pásmo říkadel, písníček             tanečků

Všichni se dobře bavili , zpívali a nechyběly ani vtipy.

S přáním do nového roku jsme se večer rozcházeli.

                                                                                                          L.Nepožitková

 

Z klubu                                            28. 11. 2014

1. října se od roku 1998 slaví Den seniorů. V našem klubu jsme samozřejmě tento den také oslavili. A měli jsme milé hosty. Přišla nás pozdravit paní starostka Sylva Stavarčíková  a člen OZ pan Sedláček. Připravili nám výborné pohoštění a hlavně nás potěšila zpráva o stavebním povolení k přístavbě budovy  OÚ ,kam by se měl přestěhovat náš klub. Poklepali jsme na základní kámen a pak rozkrájeli obrovský dort, který byl sladkou maketou budovy OÚ. Pan Sedláček nás pozval hned na druhý den na exkurzi do jeho podniku Montix. Většina z nás toho využila. Pan Sedláček nás provedl a seznámil s výrobou. Byli jsme velmi překvapeni, co vše za krátkou dobu vybudoval a že zaměstnává převážně horecké občany. Také k nám seniorům je velice vstřícný. Děkujeme nejen jemu, ale hlavně OÚ za podporu naší činnosti.

Pozvání do našeho klubu přijala textilní výtvarnice Mgr. Věra Mičková- rodačka z naší obce- rozená Směšná.  Zaměřuje se na tkaní gobelínů. Její významnou prací je soubor dvaceti gobelínových replik slavných výjevů z českých dějin. Inspirací  ji byly iluminace z Dalimilovy kroniky. Vytvořila na 200 gobelínů a její největší prací je replika slavné tapiserie z francouzského Bayeux.  Tvoří ji 27 pásů o délce 65 m. Musím také vzpomenout bratra paní Mičkové – Vojtěcha Směšného. Byl to významný olomoucký grafik, medailér a také autor gobelínů. Snad se nám podaří uspořádat výstavu těchto našich rodáků.

Připomenu ještě některé klubové akce. S výrobou přírodních mýdel nás seznámila paní Vaníčková, s cestovatelskými zážitky se s námi podělil ing. Coufal a velkou sbírku odznaků nám představil pan Štogl.

V klubu připravujeme Mikulášskou nadílku a předsilvestrovské pobavení a určitě pojedeme na Mikulášskou zábavu do Skrbeně.

Musím pochválit naše členy – jsou aktivní, umí se bavit a vždy přijdou dobře naladěni.

Děkuji členkám výboru za celoroční dobrou práci.

Krásné pohodové Vánoce a šťastný nový rok přeje všem L. Nepožitková

 

LÉTO A PODZIM V KLUBU SENIORŮ            3. 11. 2014

O prázdninách nemáme pravidelnou klubovou činnost. Pro členy připravujeme různé aktivity.

2. 7. jsme jeli na zájezd do Velehradu, prohlédli jsme si celý areál a s průvodcem nádhernou baziliku.  Společně jsme šli na oběd a pak zajeli za krásnou lidovou keramikou do Tupes. Další zastávka byla ve vesnici Modrá, kde je archeoskanzen. Ten jsme prohlédli jen okrajově. Cílem byla expozice – Živá voda-a byl to opravdu zážitek. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Střílkách. Kde je bohatě zdobený barokní hřbitov.

5. 7. se v naší obci konalo tradiční vzpomínkové odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husy. Náš klub se podílí na organizaci. Do průvodu zapůjčujeme hanácké kroje a v programu vystoupily naše členky společně se seniorkami z Chomoutova a zatančily Českou besedu.

9. 7. jsme společně navštívili  /55/ místní malý pivovar U Melichárků. Pivo, uzené klobásky i dobrá nálada, Musím také připomenout naše tradiční prázdninové cyklistické výlety. Jezdí nás kolem 15. Letos nám nepřálo počasí, ale párkrát jsme vyjeli.

2. 8. jsme jeli hasičským autobusem do Velkého Týnce  a setkání seniorských tanečních skupin. Naše cvičenky měly dvě vystoupení  -  Českou besedu a tanec na písničku Hany Zagorové. V Týnci se nám vždy líbí.

 

A přišlo září a připravené akce na 2. pololetí. 

2. pololetí jsme zahájili zájezdem / 3. 9. / do likérky R. Jelínek ve Vizovicích. Velmi se nám líbila exkurze s milou průvodkyní, dobrá ochutnávka a samozřejmě nákup. Po krátké prohlídce okolí zámku jsme odjeli do Horní Lidče. Pěkná vesnice, zachovalé památky lidové architektury, nový moderní kostel a hlavní atrakce – pohyblivý betlém. Úžasný zážitek. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Luhačovicích.

8. 9. Jsme v našem klubu přivítali vedoucí vesnických klubů okresu Olomouc. Přišla nás pozdravit paní starostka Sylva Stavarčíková a s pozvánkou  do Sluňákova  zást. řed. Mgr.Heralt.

 

Další akce –       18. 9.  Seniorská veselice v Olomouci / 22 čl./

                         4.10  Květinový bál v Jívové / 47 čl./

                         7.10. Koncert v Redutě  / 23 čl./

                       13.10. Film-Tři bratři / 22 čl./

                       18.10. Divadelní představení v Těšeticích / 40 čl./

                       15.10. Nakupovací zájezd do Polského Těšína

                                                                              

                                                                                              L. Nepožitková 

Z klubu                           1. 9. 2014

Na každé pololetí připravujeme plán činnosti. Naším cílem je aktivizace života seniorů, vzájemné setkávání, pobavení i poučení, společenské a kulturní vyžití. Oblíbené jsou besedy. Velmi poutavým a osobitým způsobem vyprávěl o svém pobytu v Rusku řezbář Jiří Halouzka, se zážitky z Indie se s námi podělila Mgr. Soňa Pavlíková, sbírku motýlů našich zahrad a luk představil pan Hubáček, o krásných hanáckých krojích vyprávěla paní Vitoslavská , líbily se také dřevěné výrobky a hračky manželů Sýkorových. Odpoledne plné písniček připravil Mgr. Jiří Vymětal.

Vydařil se nám ples a velikonoční výstava. Rádi jezdíme na poznávací zájezdy- měli jsme tři. Valašské Meziříčí muzeum a manufaktura gobelínů, zámky v Častolovicích a Novém Městě nad Metují, Velehrad, Tupesy, Modrá a Střílky.

Účastníme se také akcí sousedních klubů- plesy, výstavy, oslavy ve Skrbeni, Štěpánově, v Chomoutově, ve Velkém Týnci, kde vystupujeme se svým tanečním programem. Do Olomouce jezdíme na filmy i do muzeí.

Ve školní tělocvičně máme pravidelná cvičení. O prázdninách jezdíme na kole hlavně v Pomoraví.

Závěrem chci poděkovat členkám výboru klubu, které obětavě připravují všechny akce, pohoštění na každou schůzku, také všem členům, kteří se aktivně účastní klubových akcí, a také si vážíme podpory vedení obce.

                                                    

 

ZÁJEZDY:                                                                          

16.  4.    Valašské Meziříčí — gobelinka   a muzeum Valašska

15.  5.    Častolovice.  Nové Město nad Metují

  2.  7.    Modrá  - Živá voda, skanzen , Velehrad

  3.  9.    Moravská Třebová,  klášter Králíky

                                                                          Zapsala L. Nepožitková

Informace o schůzkách  

Program schůzek:

1 - úvodní informace

2 - gratulace jubilantům

3 - hlavní program

4 - volná zábava, diskuse,Kavárnička

 

Hlavní program:

Besedy  se zajímavými lidmi-cestovateli, sběrateli, ,pěstiteli, bylinkáři, apod,

-ukázky praktických činností, výtvarných . rukodělných. Povídání o historii obce a okolí

Do plánu také zahrnujeme spolupráci  s okolními kluby.

 

Program schůzek  a plán činnosti připravuje výbor  ve složení:

Marie Absolonová

Květa Berková

Míla Čechmánková

Libuše Slimaříková

Alena Zvěřinová

Mgr. Ludmila Nepožitková- vedouci klubu

Správce sbírek a hanáckých krojů  -Dagmar Halaštová

 

Podzim v klubu seniorů                            10. 12. 2013


V září jsme měli zájezd do pohádkově krásné Telče, kde jsme si prohlédli zámek a náměstí. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Třebíči v bazilice sv. Prokopa - obojí je zapsáno v seznamu světového dědictví UNESCO.

Naše cvičenky se zúčastnily 3.seniorské olympiády ve Skrbeni a byly velmi úspěšné, Do litovelského muzea jsme jeli na výstavu historických panenek , do Jívové na květinový bál  a nakupovat do Polského Těšína.

Ke Dni seniorů /1.1O. / nás přišla pozdravit paní starostka Mgr Stavarčíková. Velmi nás to potěšilo.Na akordeon nám přišel zahrát pan Jan Konečný. O genealogii – rodokmenech, přišel povyprávět pan Jan Machát a se svou sbírkou medailí nás seznámil pan Vojtěch Přikryl /horečtí občané/.Na exkurzi do svých dílen nás pozval pan Sedláček. Seznámil nás s výrobou a provozem a jak je u něho zvykem, připravil i pohoštění.Do klubu jsme si pozvali paní Evu Dvořákovou - spoluzakladatelku občanského sdružení Šance. Zajišťují prostředky pro onkologicky nemocné děti i jejich rodiny.V současné době je to prodej vánočních hvězd.My jsme také přispěli zakoupením 45 hvězd.

V prosinci máme Mikulášské posezení , zájezd do Pradědovy galerie u Halouzků v Jiříkově.Prohlédneme si výstavu betlémů a soch a v kostele se zúčastníme vánočního koncertu. Konec roku oslavíme v klubu.Pro členy připravíme program a pohoštění.K dobré náladě přispějí muzikanti J +J Dostálovi.Ti nám také budou hrát na plese  22.2. 2014.

Závěrem bych chtěla poděkovat obecním zastupitelům za podporu naší činnosti , všem občanům pohodu o Vánocích a v novém roce zdraví a dobré zprávy                                

 L.Nepožitková

Seniorská olympiáda ve Skrbeni - podzim 2013

Klubové akce  duben-srpen  2013

V dubnu jsme měli zájezd do Napajedel.Prohlédli jsme si opravený zámek a navštívili známý a úspěšný hřebčín.

Do klubu jsme si pozvali cestovatele ing. Coufala, upoutal nás pěknými zážitky z cest a také filmovými záběry.

V květnu jsme slavili Den matek.S pěkným programem nás přišli pozdravit děti ze ZŠ.

V červnu jsme opět vyjeli autobusem na výlet do Hukvald. Prohlédli si místní zajímavost -exotickou zahradu Tropic a navštívili muzeum Leoše Janáčka.Na zříceninu hradu jsme nešli-škoda. Potom jsme jeli do Nového Jičína, do muzea klobouků.

První pololetí jsme ukončili zábavným odpolednem v zahradě u hasičů. K dobré zábavě přispěli muzikanti Dostálovi.

O prázdninách nemáme pravidelné schůzky , ale připravujeme akce mimo klubovnu.Prázdniny jsme zahájili ve stylové venkovské hospůdce na Hynkově.Bylo nás 5O. Většinou přijeli na kolech a těm nejstarším jsme zajistili dovoz auty.Všem se tam líbilo.

Pak už jsme jezdilli každou středu na kolech na malé výlety v Litovelském Pomoraví / 12-15 osob/

6.7.  se podílíme na vzpomínkovém odpoledni - výročí upálení Mistra Jana Husa.Průvod obcí už tradičně oživíme krásnými hanáckými kroji,

V červenci jsme také měli výlet do Drahanovic.  Tam jsme jeli vlakem, prohlédli si Černou věž,  pak jsme pokračovali pěšky do Střížova, kde jsme obdivovali zahradní železnici a opět pěšky jsme šli do Náměště na Hané  a domů zase vlakem.

V srpnu už tradičně jezdíme do Velkého Týnce na setkání a vystoupení seniorských tanečních skupin. Samozřejmě tam vystupují i naše členky se svým tanečním programem .

Prázdniny jsme zakončili na lovecké chatě v Horce, kam nás pozval a pohostil  majitel pan Sedláček - bylo nás 45.

Děkuji všem ,kdo se podílí na přípravě akcí .                L.Nepožitková   

 

2013   -    zahájení v klubu seniorů                                                    10. 3. 2013

První schůzka v klubu v r.2O13 byla 17. 1. Přes nepříznivé počasí se nás sešlo 35. Vedoucí klubu pí.Nepožitková zhodnotila a připomněla akce za rok 2012 a seznámila s plánem činnosti.

V klubu nás navštívila redaktorka horeckého zpravodaje paní Hovadíková, která si chtěla prohlédnout novou klubovnu a samozřejmě ji zajímala naše činnost.

Sešli jsme se ale už 3.1 v Olomouci, kdy jsme obešli olomoucké kostely a prohlédli si betlémy. Znovu nás zaujala jejich krása a hlavně jsme obdivovali velký betlém v kapucínském kostele.

31. 1. jsme měli do klubu pozvaného pana  ing.Charouze z Besipu-připravil nám besedu s filmy na téma, Senioři v dopravě,-. Připomněli jsme si, jak je důležité být pozorní na silnici. Dostali jsme reflexní pásky a nákupní tašky.

Únor byl ve znamení příprav na náš ples, který se uskutečnil 23. 2. na sále autodemontu. V pátek jsme napekly vdolečky a v sobotu připravily chlebíčky. Ples se vydařil, i když přišlo o něco méně hostů než v uplynulých letech. /_sněhová kalamita/Se svým programem vystoupily naše cvičenky – zatancovaly na písničku-Být jako Robinson. K tanci hráli J+J Dostálovi.

Poslední únorový den byla pozvána do klubu ing.Nepožitková, která poutavě vyprávěla  o cestě po Sri Lance, samozřejmě s filmovými záběry,

                                                                    L. Nepožitková                           

      Závěr roku 2012 v klubu seniorů         

Připomenu některé zajímavé akce, které jsme měli v klubu. 15. 11. jsme jeli do Brna na výstavu Moravská vesnička „kterou v galerii na Kapucínském náměstí vystavuje lidový řezbář pan Mužík. Líbila se nám. Také jsme si na náměstí Svobody prohlédly brněnský nezvykle řešený orloj a zašlí  do kostela sv. Jakuba.

22.11. přišel k nám do klubu  pan RNDR  Machar a povyprávěl nám o  své cestě do Peru. 6 12. jsme si vyzkoušeli s paní Martinovskou  ze Štěpánova voskovou techniku –malování obrázků.

A už tradičně jsme oslavili konec kalendářního roku v našem klubu. Sami jsme si připravili program a pohoštění.Cvičenky zazpívaly i zacvičily hanácky tlosty panimámy  a nejvíce pobavila  scénka s písničkou Byla jedna holčička.K tanci i poslechu nám hráli J+J  Dostálovi Na závěr jsme si popřáli šťastné vykročení do nového roku. 

                                                       L.Nepožitková

Zahájení v novém klubu – 2O12-2O13                           18. 11. 2012                                          

13. 9. jsme se poprvé sešli v nové klubovně, kterou nám k užívání zapůjčili hasiči. Na zahajovací klubovou schůzku nás přišla pozdravit paní starostka Sylva Stavarčíková.

Zhodnotili jsme činnost za uplynulé období a seznámili s plánem na září až do prosince.

Klubové schůzky budou 1 krát za 14 dní ve čtvrtek V 14.3O hod.

V září jsme směli hodně akcí. 4.9 pěkný zájezd do Zlatých Hor – Zlatorudné mlýny, muzeum Zlatohorska, poutní kostel Panny Marie Pomocné a Lázně Jeseník. 7.9. Opera Carmen na náměstí v Olomouci. 8.9. Jsme se účastnili Seniorské olympiády ve Skrbeni  11.9. malý výlet na kole do Břuchotína  a Křelova. 15.9. jsme jeli na květinový bál do Jívové- všem se tam moc líbilo.23:9. jsme jeli na kole do Nákla na výstavku ručních prací. 26.9. Vycházka do parkánových zahrad v Olomouci, také jsme zašli do arcidiecésního muzea a chrámu sv. Václava. 28.9 se několik našich členek v hanáckých krojích zúčastnilo svatováclavské oslavy v Černovíře.

27.9. Na klubovou schůzku přišla nečekaně paní starostka a mile nás překvapila-popřála nám ke Dni seniorů a přinesla i občerstvení. Také tam přišel pan farář Valušek a pozval nás na koncert do modlitebny církve Čs husitské.

Toto klubové posezení bylo na téma – Zdraví v citronu a v zeleném čaji.    

Říjen – 2 klubové schůzky-11.1O.-host pan Pytlíček-zážitky z putování po Dolomitech v Itálii

25.1o. vlastní program  -zajímavosti z knížky Rok na Hané. 14.1O.jsme byli na koncertě, 17.1O. zájezd do Polského Těšína.

L. Nepožitková       

                                                                                                          

 

 Klub seniorů  - květen - srpen  2012                          30. 8. 2012                                                         

Květen 2012-oslava Dne matek /10.5/Přišly za námi děti z MŠ a ZŠ  s pěkným programem.Pan učitel Vymětal připravil texty písní a společně u klavíru jsme si všichni zazpívali.                                               

V červnu  jsme si udělali procházku  v Bezručových sadech v Olomouci.Prošli  jsme botanickou zahradu a rozarium.Moc se  nám tam líbilo.

A čekalo nás loučení se stávající klubovnou.Po  12 ti letech jsme se museli vystěhovat.Novou klubovnu budeme užívat společně s hasičí v jejich areálu.Věřím, že si na nové prostředí všichni zvyknou- pro některé je to dost daleko klubovna je však velmi pěkná.Na Dolech jsme měli tradiční posezeni s občerstvením,káva, zákusky ,a dobré uzené klobásky, které připravil pan Berka.Cvičenky předvedly svúj program a ktanci a poslech nám zahráli J+J Dostálovi.

 3.7. jsme  jeli na zájezd-zámek a klášter v Letovicích, v Brodku u Konice jsme měli zajímavou besedu  o léčebných přípravcich z bylin a pupenů, které ve své firmě vyrábí paní Podhorná.Patří ji poděkování za pěkné přivítání ,výklad a pohostinnost.Pak jsme pokračovali do Čech pod Kosířem, kde jsme navštívili muzeum kočárů. Je to nádherné,byli jsme nadšeni nejen krásou kočárů ,ale i výkladem majitele muzea  pana Obra.Výlet jsme zakončili  dobrou večeří v penzionu U Mánesa v Čechách pod Kosířem.  

6.7. Účast v hanáckých krojích na vzpomínkovém odpoledni k výročí upálení  M.Jana Husa.

Prázdniny- klubovou činnost nahrazují už tradičně vyjížďky na kole .Jezdí  nás průměrně 15. Projíždíme hlavně  v Pomoraví.     

                                                                   L.Nepožitková                

Hanácké kroje
 
Členky klubu seniorů se zasloužily o obnovení tradice nošení hanáckých krojů při různých oslavách v obci.
     Byly to především zakládající členky –paní Karla Koloušková, Dagmar Halaštová,Květa Berková,Libuše Slimaříková a Míla Čechmánková.Začaly shánět různé části krojů,některé dostaly,mnohé musely opravit i ušít .Velkou zásluhu na současném stavu krojů mají paní Koloušková ,Dáša Halaštová a později se s velkým zaujetím zapojila i paní Klímová, některé výšivky jsou prací paní Raidové.
     Klub vlastní 16 dámských krojů a 32 dětských, převážně dívčích hanáckých krojů,darem jsme dostaly 2 valašské kroje.Stará se o ně paní Halaštová.Naučila se také vázat šátky na hlavu.Není to vůbec jednoduché.
     Chloubou našeho klubu jsou dvě velké panny oblečené do hanáckých krojů.Je to práce paní Klímové.
Naše členky nacvičily Moravskou a Hanáckou besedu a v krojích je zatancovaly při oslavách v obci.Kroje si každoročně oblékáme do průvodu ,který se koná v den výročí upálení Jana Husa.
     Musím se také zmínit o vítání občánků,které pomáhají připravit naše členky –paní Slimaříkoá a Berková.S kulturní vložkou tam vystupují děvčátka v hanáckých krojích a obléká je paní Klímová.
Na přiložené fotografii   jsou   spolu se starostkou paní Stavarčíkovou Nela Klímová a Eliška Karmazínová.
 
  V Horce nad Mor. 15.5.2012           Ludmila Nepožitková

 

 Klub seniorů- březen-duben 2012                                        9. 5. 2012
 
1.3. jsme měli v klubu zajímavou besedu s paní Marií Hovadíkovou,která je redaktorkou Horeckého  zpravodaje a dlouhá léta pracovala jako novinářka a redaktorka českého rozhlasu.
7.3. jsme navštívili vlastivědné muzeum v Olomouci,kde byla krásná výstava vějířů, oblečení a doplňků z období počátku 20.století a 1. Republiky.
10.3. jsme se zúčastnili oslav MDŽ ve Skrbeni.Naše cvičenky tam vystoupily se svým tanečním programem.Byla tam velmi pěkná atmosféra,každá žena dostala růži a všichni se dobře bavili.Skrbeńským můžeme závidět jejich krásně opravený sál.
15.3.klub s vlastním programem
21.3. jsme uspořádali zájezd do nedalekého Šternberka /50 členů/.Prohlédli jsme si expozici času ,kterou všem doporučujeme.Opravdu zážitek. Pak jsme navštívili augustiniánský klášter , který byl nedávno zpřístupněn veřejnosti.Měli jsme skvělého průvodce.Ve Šternberku jsme si také vyzkoušeli   tzv. klikotoče.Po roztočení klikou nám automat sdělil historii daného místa.
29.3.nám v klubu předvedla paní Jana Doležalová výrobu hanáckých kraslic/je držitelkou certifikátu-    hanácké vejce/.Její kraslice jsou opravdu nádherné.
V březnu jsme pogratulovali k významným životním výročím paní Štoglové a Františce Dostálové.
12.4.klub s vlastním programem a 26.4. jsme měli besedu s panem Pytlíčkem ze Senice.Vyprávěl nám o svém putování západní Ukrajinou.Je to zkušený cestovatel a jeho postřehy , doplněné filmem, nás zaujajy.
Významná výročí oslavily : paní Jožka Pavlitová , Květa Dostálová ,Jarka Kachtíková .
Koncem dubna jsme se dozvěděli nepříjemnou zprávu.Musíme opustit naši klubovnu .Bude upravena jako učebna pro děti MŠ,protože stávající prostory nepostačují.
 
                                                                                             L. Nepožitková       
 
Klub senio