Život v obci / Klub seniorů

Klub seniorů

Z klubu seniorů září 2019

Začátkem června jsme zajeli do Letohradu do největšího muzea řemesel u nás. Expozice řemesel a  živností z let 1860 až 1930 je rozmístěna na ploše více jak 2000 m2 v památkově chráněném areálu Nový dvůr z roku 1750. Velmi pěkně a přehledně uspořádané expozice  nás vrátily do starých časů našich předků , jejich práce  i zábavy . Také jsme si prohlédli centrum města, které dokola lemují domy s podloubími a v zámecké restauraci jsme poobědvali.

Odpoledne jsme jeli na poutní místo Horu Matky Boží v Králikách. Tam nás zastihla bouřka s lijáky, takže jsme si prohlédli pouze část kláštera, krásný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kapli Svatých schodů.

V červenci jsme si udělali malý výlet do Bezděkova u Úsova. Tam se rodina pana Drlíka pustila do pěstování levandulí. Majitel pan Lukáš Drlík nás provedl polem s tisíci modrofialových voňavých květů. Seznámil nás s pěstováním a dalším zpracováním levandule lékařské. Prohlédli jsme si celý statek, místa, kde se květy suší a částečně zpracovávají . Vedle statku mají obchůdek s galerií. Tam jsme si nakoupili různé voňavé balíčky. Pak jsme zajeli do Zábřehu, prohlédli centrum a zašli do Levandulové kavárny ochutnat dobroty s příchutí levandule.

V červenci se tradičně koná v obci vzpomínkové odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa, naše členky přispěly do programu tanečním vystoupením na hanácké motivy.

O prázdninách se vždy chystáme na výlety na kole , ale už druhé léto se nám nedaří- je na nás až příliš moc horko.

Pravidelnou klubovou činnost zahajujeme ve čtvrtek 5. září a rádi bychom přivítali i  nové členy.   A hned v neděli 8. září jedeme do Velkých Bílovic na krojované hodové oslavy.

L. Nepožitková – vedoucí klubu

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019

Výlet Bezděkov - levandulová farma červenec 2019

Výlet  Bezděkov - levandulová farma červenec 2019
Výlet  Bezděkov - levandulová farma červenec 2019

Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019

Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019
Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019
Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019
Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019

Výlet do Letohradu a na poutní klášter v Králíkách 5. 6. 2019

Výlet do Letohradu a na poutní klášter v Králíkách 5. 6. 2019
Výlet do Letohradu a na poutní klášter v Králíkách 5. 6. 2019

Z Klubu seniorů květen 2019

Velmi nás potěšili žáci naší školy, kteří přišli k nám do klubu seniorů. V dubnu nás členové zdravotnického kroužku zábavnou formou seznámili se zásadami první pomoci. Není na škodu si některé věci připomenout a prakticky vyzkoušet.

Na naši květnovou oslavu Dne matek přišli prvňáčci ze dvou tříd s pěkným programem – zazpívali, přednášeli i zatančili. Starší žáci z dramatického kroužku zahráli krátké pohádky. Poděkování patří žákům, paním učitelkám a paní ředitelce Mgr. Stavarčíkové za vstřícnost k našemu klubu.

Naše členky  se zase zapojily do školní akce - Férová snídaně. Jde o podporu lokálních produktů, o fair trade produkci.

Základní škola uspořádala v květnu sportovní odpoledne, soutěže, hry, vystoupení mažoretek a zapojily se i naše členky se svým tanečním programem.

Z naší klubové činnosti připomenu besedu o Vietnamu, zájezd do Brna na výstavu Titanik, exkurzi do zázemí Moravského divadla. Vydařil se nám celodenní zájezd do Lanžhota  na koncert manželů Osičkových. Potěšily nás krásné slovácké písničky .  Krátce jsme se zastavili v Hustopečích, prošli náměstí a prohlédli pěkný moderní kostel.

V červnu jedeme do Letohradu, kde je největší muzeum řemesel u nás a navštívíme poutní místo v Králikách- Horu Matky Boží.  Malý výlet plánujeme do Bezděkova u Zábřeha na levandulovou farmu

Průběžně zajišťujeme vstupenky do kina Metropol, do Moravského divadla i jiné akce.

Jednu plánovanou akci jsme nesplnili a to besedu se záchranářem a poslancem MUDr. Brázdilem- bohužel těžce se zranil a nemohl přijít.

O prázdninách se nescházíme pravidelně, ale podle počasí zajišťujeme akce v přírodě - vyjížďky na kole, vycházky.

Krásné léto přeje všem za náš klub L. Nepožitková

Sportovní den v ZŠ - červen 2019

Sportovní den v ZŠ - červen 2019
Sportovní den v ZŠ - červen 2019
Sportovní den v ZŠ - červen 2019

Ples - únor 2019

Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019