Život v obci / Klub seniorů

Klub seniorů

Z klubu seniorů - srpen 2020

Po tříměsíční nedobrovolné pauze jsme se sešli koncem června v horeckém přístavišti Pádlo. Bylo vidět, že nám už chyběla společnost. Pěkné počasí lákalo k posezení u vody. Dobře jsme se bavili a pochutnávali na dobrotách  z udírny. Další setkání se uskutečnilo při vzpomínkovém odpoledni k uctění památky upálení Mistra Jana Husa. Každoročně se na této akci podílíme. Hlavně do průvodu půjčujeme hanácké kroje jak dospělým tak dětem. Vždy je to pěkná podívaná. Letos naše seniorky nevystupovaly s programem, nebyly podmínky k nacvičování. Tentokrát všechny zaujala hasičská a policejní technika a ukázky práce HZD a policie ČR. K poslechu a tanci hráli muzikanti z Postřelmova. Všichni se dobře bavili. Po dlouhé době se lidé mohli sejít bez roušek.

Naše členky si udělaly vycházku do Bezručových sadů a krásně kvetoucí růžové zahrady – do rozária. Je tam moc pěkně.

Malý klubový výlet jsme si domluvili do ZOO na Sv. Kopečku a objednali si projížďku po ZOO safari vláčkem, takže mohli jet i ti, kteří hůře chodí.  Po obědě jsme náš malý výlet zakončili v Dolanech ve výborné cukrárně.

Safari vláčkem se jelo dobře a tak jsme také vyzkoušeli historický vláček, který jezdí po Olomouci i s průvodcem. Je to dobrý nápad nejen pro turisty, ale i pro seniory, kterým po kočičích hlavách v Olomouci špatně chodí.

Na podzim máme připravené mnohé akce , snad nám je opět nenaruší koronavirová nákaza.

Ludmila Nepožitková, ved. klubu

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2020

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2020
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2020
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2020

Z klubu seniorů 24. 5. 2020

Stalo se, co nikdo nečekal. Koronavirová nákaza zasáhla celý svět a tedy každého z nás. Nejvíce ohroženou skupinou obyvatel jsme my senioři. Proto bylo velmi důležité dodržovat všechna hygienická nařízení a hlavně,  pokud to bylo možné, zůstávat doma. Většinou se o nás postarali rodinní příslušníci a my jsme jim za to našili ochranné roušky. Teď se situace zlepšuje a už se těšíme na společná setkávání. Vždy píši o akcích našeho klubu, ale ty se samozřejmě nemohly uskutečnit. Ale už se zamýšlíme, co budeme dělat v létě a na podzim.

Činnost klubu zajišťují členky výboru. Patří jim poděkování. Starají se o pohoštění na klubových schůzkách, zajišťují návštěvy kulturních akcí , besedy, výlety. Tentokrát bych však chtěla zvlášť poděkovat za obětavou práci pro klub paní Líbě Slimaříkové a Míle Čechmánkové. Obě v létě oslaví významné životní jubileum. Patří spolu s paní Karlou Kolouškovou a Květou Berkovou- mezi zakládající členky horeckého klubu seniorů v roce 2001. Paní Slimaříková je hospodářkou klubu a paní Čechmánková má na starosti organizační chod klubovny. Přejeme jim hlavně zdraví. Také bych ráda poděkovala paní Květě Dostálové, která po dlouhá léta vedla cvičení seniorek. Svou veselou optimistickou povahou přispívá k dobré pohodě při našich setkávání v klubu.

Určitě si všichni přejeme, aby se situace kolem nás zlepšovala, abychom se nebáli chodit mezi lidi, společně se setkávat, sdružovat, vidět si do obličeje a usmívat se na sebe.

L. Nepožitková – ved. klubu

Beseda 17. 2. 2020

17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda se záchranářem a poslancem MUDr. Milanem Brázdilem, kterou nám domluvil pan starosta Luděk Tichý

17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda
17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda
17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda
17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda

2020 - 1. pololetí - plán akcí

Leden

15. 1. Program E - bezpečí pro seniory na PdF UP v Olomouc

16. 1. Klubová zahajovací schůzka. Plán akcí klubu, hospodaření.

30. 1. Cestovatelská beseda s Hanou Fojtíkovou - Patagonie, Ohňová země

Únor

13. 2. Klubová schůzka - vlastní program

17. 2. Beseda s MUDr Brázdilem – záchranář a poslanec

27. 2. Klubová schůzka- vlastní program

Březen

7. 3. MDŽ ve Skrbeni – taneční zábava

12. 3. Klubová oslava MDŽ

21. 3. Josefská zábava v Křelově

26. 3. Klubová schůzka – beseda s Mgr. Pavlíkovou – cestování

Duben

9. 4. Exkurze - Palírna U zeleného stromu v Prostějově

23. 4. Klubová schůzka – vlastní program

Květen

7. 5. Klubový zájezd – Staré Město u Uher. Hradiště- Muzeum Izabelia Velehrad

9. 5. Kloboukový bál ve Štěpánově

21. 5. Klubová oslava Dne matek s žáky ZŠ

Červen

4. 6. Klubová schůzka – vlastní program

11. 6. Klubový zálezd Oslavany- Permonium, zámek, Ivančice

26. 6. Ukončení v hospůdce u vody – Pádlo

Červenec - srpen

Výlety na kole, volnočasové akce. Naši členové se podílejí na akcích pořádaných obcí, hasiči i ZŠ.

Zařazujeme průběžně návštěvy kina, divadla a některých akcí v okolních klubech

Ludmila Nepožitková – vedoucí

Z klubu seniorů září – prosinec 2019

V září jsme zajeli do Velkých Bílovic, kde se koná jejich největší lidová slavnost- tradiční krojované hody. Celou vesnicí prochází průvod  - mladí chlapci a dívky. Letos to bylo přes 70 dvojic  v nádherných krojích. Bylo to pěkné odpoledne s muzikou a tanečními vystoupeními. Dopoledne jsme se zastavili v Moravském Žižkově a prohlédli si krásný moderní kostel.

V klubu jsme oslavili Den seniorů a rádi jsme přivítali pana starostu Mgr. Tichého, který nám přišel popřát. Krajská rada seniorů uspořádala oslavy spojené se soutěží Babička Olomouckého kraje. Letos se také v Olomouci konala celostátní soutěž Babička ČR. Obou akcí se zúčastnili naši členové, bývá tam pěkný doprovodný program.

V říjnu jsme si zajeli vlakem do Prahy. Prohlédli si Loretu, prošli areál Pražského hradu a další památky.

V listopadu jedenáct našich členů využilo nabídky rekreačního pobytu ve Wellnes hotelu v Sezimově Ústí. S pobytem byli všichni spokojeni. Zúčastnili se také výletů – do Čapího hnízda, do zámku Kratochvíle a do vesnice Holašovice –zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Do klubu přišla mezi nás Mgr. Kasalová ze ZŠ a seznámila nás se zajímavou technikou arteterapie. Také jsme měli cestovatelskou besedu s ing. Nepožitkovou o pobytu v Azerbajdžánu.

S vánočním programem přijdou do klubu žáci ZŠ .

Tradičně se účastníme Mikulášské zábavy ve Skrbeni.

Ještě uskutečníme malý výlet na vánočně vyzdobený zámek Plumlov, kde mají připravené divadelně zpracované adventní příběhy, zvyky a tradice.

Konec roku oslavíme v klubu 27. 12. na předsilvestrovském programu.

Krásné vánoční svátky a ve zdraví prožitý nový rok přeje za klub seniorů

L. Nepožitková

Z klubu seniorů září 2019

Začátkem června jsme zajeli do Letohradu do největšího muzea řemesel u nás. Expozice řemesel a  živností z let 1860 až 1930 je rozmístěna na ploše více jak 2000 m2 v památkově chráněném areálu Nový dvůr z roku 1750. Velmi pěkně a přehledně uspořádané expozice  nás vrátily do starých časů našich předků , jejich práce  i zábavy . Také jsme si prohlédli centrum města, které dokola lemují domy s podloubími a v zámecké restauraci jsme poobědvali.

Odpoledne jsme jeli na poutní místo Horu Matky Boží v Králikách. Tam nás zastihla bouřka s lijáky, takže jsme si prohlédli pouze část kláštera, krásný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kapli Svatých schodů.

V červenci jsme si udělali malý výlet do Bezděkova u Úsova. Tam se rodina pana Drlíka pustila do pěstování levandulí. Majitel pan Lukáš Drlík nás provedl polem s tisíci modrofialových voňavých květů. Seznámil nás s pěstováním a dalším zpracováním levandule lékařské. Prohlédli jsme si celý statek, místa, kde se květy suší a částečně zpracovávají . Vedle statku mají obchůdek s galerií. Tam jsme si nakoupili různé voňavé balíčky. Pak jsme zajeli do Zábřehu, prohlédli centrum a zašli do Levandulové kavárny ochutnat dobroty s příchutí levandule.

V červenci se tradičně koná v obci vzpomínkové odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa, naše členky přispěly do programu tanečním vystoupením na hanácké motivy.

O prázdninách se vždy chystáme na výlety na kole , ale už druhé léto se nám nedaří- je na nás až příliš moc horko.

Pravidelnou klubovou činnost zahajujeme ve čtvrtek 5. září a rádi bychom přivítali i  nové členy.   A hned v neděli 8. září jedeme do Velkých Bílovic na krojované hodové oslavy.

L. Nepožitková – vedoucí klubu

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019