Život v obci / Klub seniorů

Klub seniorů

Beseda 17. 2. 2020

17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda se záchranářem a poslancem MUDr. Milanem Brázdilem, kterou nám domluvil pan starosta Luděk Tichý

17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda
17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda
17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda
17. 2. 2020 se v klubu uskutečnila velmi zajímavá a poučná beseda

2020 - 1. pololetí - plán akcí

Leden

15. 1. Program E - bezpečí pro seniory na PdF UP v Olomouc

16. 1. Klubová zahajovací schůzka. Plán akcí klubu, hospodaření.

30. 1. Cestovatelská beseda s Hanou Fojtíkovou - Patagonie, Ohňová země

Únor

13. 2. Klubová schůzka - vlastní program

17. 2. Beseda s MUDr Brázdilem – záchranář a poslanec

27. 2. Klubová schůzka- vlastní program

Březen

7. 3. MDŽ ve Skrbeni – taneční zábava

12. 3. Klubová oslava MDŽ

21. 3. Josefská zábava v Křelově

26. 3. Klubová schůzka – beseda s Mgr. Pavlíkovou – cestování

Duben

9. 4. Exkurze - Palírna U zeleného stromu v Prostějově

23. 4. Klubová schůzka – vlastní program

Květen

7. 5. Klubový zájezd – Staré Město u Uher. Hradiště- Muzeum Izabelia Velehrad

9. 5. Kloboukový bál ve Štěpánově

21. 5. Klubová oslava Dne matek s žáky ZŠ

Červen

4. 6. Klubová schůzka – vlastní program

11. 6. Klubový zálezd Oslavany- Permonium, zámek, Ivančice

26. 6. Ukončení v hospůdce u vody – Pádlo

Červenec - srpen

Výlety na kole, volnočasové akce. Naši členové se podílejí na akcích pořádaných obcí, hasiči i ZŠ.

Zařazujeme průběžně návštěvy kina, divadla a některých akcí v okolních klubech

Ludmila Nepožitková – vedoucí

Z klubu seniorů září – prosinec 2019

V září jsme zajeli do Velkých Bílovic, kde se koná jejich největší lidová slavnost- tradiční krojované hody. Celou vesnicí prochází průvod  - mladí chlapci a dívky. Letos to bylo přes 70 dvojic  v nádherných krojích. Bylo to pěkné odpoledne s muzikou a tanečními vystoupeními. Dopoledne jsme se zastavili v Moravském Žižkově a prohlédli si krásný moderní kostel.

V klubu jsme oslavili Den seniorů a rádi jsme přivítali pana starostu Mgr. Tichého, který nám přišel popřát. Krajská rada seniorů uspořádala oslavy spojené se soutěží Babička Olomouckého kraje. Letos se také v Olomouci konala celostátní soutěž Babička ČR. Obou akcí se zúčastnili naši členové, bývá tam pěkný doprovodný program.

V říjnu jsme si zajeli vlakem do Prahy. Prohlédli si Loretu, prošli areál Pražského hradu a další památky.

V listopadu jedenáct našich členů využilo nabídky rekreačního pobytu ve Wellnes hotelu v Sezimově Ústí. S pobytem byli všichni spokojeni. Zúčastnili se také výletů – do Čapího hnízda, do zámku Kratochvíle a do vesnice Holašovice –zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Do klubu přišla mezi nás Mgr. Kasalová ze ZŠ a seznámila nás se zajímavou technikou arteterapie. Také jsme měli cestovatelskou besedu s ing. Nepožitkovou o pobytu v Azerbajdžánu.

S vánočním programem přijdou do klubu žáci ZŠ .

Tradičně se účastníme Mikulášské zábavy ve Skrbeni.

Ještě uskutečníme malý výlet na vánočně vyzdobený zámek Plumlov, kde mají připravené divadelně zpracované adventní příběhy, zvyky a tradice.

Konec roku oslavíme v klubu 27. 12. na předsilvestrovském programu.

Krásné vánoční svátky a ve zdraví prožitý nový rok přeje za klub seniorů

L. Nepožitková

Z klubu seniorů září 2019

Začátkem června jsme zajeli do Letohradu do největšího muzea řemesel u nás. Expozice řemesel a  živností z let 1860 až 1930 je rozmístěna na ploše více jak 2000 m2 v památkově chráněném areálu Nový dvůr z roku 1750. Velmi pěkně a přehledně uspořádané expozice  nás vrátily do starých časů našich předků , jejich práce  i zábavy . Také jsme si prohlédli centrum města, které dokola lemují domy s podloubími a v zámecké restauraci jsme poobědvali.

Odpoledne jsme jeli na poutní místo Horu Matky Boží v Králikách. Tam nás zastihla bouřka s lijáky, takže jsme si prohlédli pouze část kláštera, krásný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kapli Svatých schodů.

V červenci jsme si udělali malý výlet do Bezděkova u Úsova. Tam se rodina pana Drlíka pustila do pěstování levandulí. Majitel pan Lukáš Drlík nás provedl polem s tisíci modrofialových voňavých květů. Seznámil nás s pěstováním a dalším zpracováním levandule lékařské. Prohlédli jsme si celý statek, místa, kde se květy suší a částečně zpracovávají . Vedle statku mají obchůdek s galerií. Tam jsme si nakoupili různé voňavé balíčky. Pak jsme zajeli do Zábřehu, prohlédli centrum a zašli do Levandulové kavárny ochutnat dobroty s příchutí levandule.

V červenci se tradičně koná v obci vzpomínkové odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa, naše členky přispěly do programu tanečním vystoupením na hanácké motivy.

O prázdninách se vždy chystáme na výlety na kole , ale už druhé léto se nám nedaří- je na nás až příliš moc horko.

Pravidelnou klubovou činnost zahajujeme ve čtvrtek 5. září a rádi bychom přivítali i  nové členy.   A hned v neděli 8. září jedeme do Velkých Bílovic na krojované hodové oslavy.

L. Nepožitková – vedoucí klubu

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2019

Výlet Bezděkov - levandulová farma červenec 2019

Výlet  Bezděkov - levandulová farma červenec 2019
Výlet  Bezděkov - levandulová farma červenec 2019

Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019

Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019
Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019
Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019
Výlet Lanžhot - koncert manželů Osičkových květen 2019

Výlet do Letohradu a na poutní klášter v Králíkách 5. 6. 2019

Výlet do Letohradu a na poutní klášter v Králíkách 5. 6. 2019
Výlet do Letohradu a na poutní klášter v Králíkách 5. 6. 2019