Oficiální stránky obce Horka nad Moravou

Historie Horky v datech

1000 př. n. l. staré pohřebiště na Oračíně
1250 n. l. písemně doložena osobnost Parduse z Horky, zmínka o horeckém mlýně
1271 první písemný doklad o Horce
1406 hrad v Horce
1520 Horka patřila Petrovi z Horky a jeho 5 synům
1534 první zmínka o Sedlisku
1535 město Olomouc koupilo Horku
1593 hrad rozbořen, poslední zmínka o něm
1753 postaven kostel sv. Mikuláše
1872 v obci založen Sokol
1873 postavena stará škola
1883 přes obec vede železnice
1884 založen Sbor dobrovolných hasičů
1900 zřízena pošta a železniční stanice
1914 zaveden elektrický proud, zřízena elektrárna ve mlýně
1916 založena obecní knihovna
1922 vznik družstevní pekárny ve mlýně
1932 postaven Tyršův pomník u nádraží
1945 8. května obec osvobozena Rudou armádou
1946 postaven pomník u obecního úřadu v Horce
1955 založeno zemědělské družstvo
1963 zahájení provozu Základní školy v Horce
1977 postaveno nákupní středisko Jednoty
1984 postavena nová mateřská škola
1991 v budově mateřské školy začala pracovat ekologická nadace Sluňákov
1993 dokončen vodovod, rekonstrukce obecního úřadu – nová omítka, na železničním přejezdu instalováno zabezpečovací zařízení
1994 dokončení 1. etapy plynofikace výstavba plynové kotelny ve škole kabelizace telefonní sítě vysvěceny nové zvony – Sv. Mikuláš a Panna Marie
1996 ukončena hlavní část plynofikace obce
1997 povodně – zatopeno 200 domů, 20 domů muselo být demolováno
1998 vybudována čistička odpadních vod započato se stavbou kanalizace a připojováním domů na ni
1999 předseda PS Parlamentu České republiky předal starostovi obce obecní symboly - znak a prapor obce, postaven nový obecní obytný dům s 15 byty
2000 postavena nová hasičská zbrojnice, spolu se Sluňákovem a Holanďany vysazena lipová alej, začal pracovat Klub seniorů v nových prostorách
2001 oslava 730 let od první písemné zmínky o obci, vydání knihy o obci
2002 dokončena stavba kanalizace včetně přípojek (kromě Sedliska)
2003 ZŠ je příspěvkovou organizací, oslavy 40. výročí otevření ZŠ a 20. výročí otevření MŠ
2004 dostavba kalové koncovky na ČOV, zahájena stavba kanalizace v Sedlisku, navýšena protipovodňová hráz kolem lesa, ekolog. organizace "Sluňákov" zahájila stavbu nízkoenergetického domu
2005 dokončena stavba kanalizace v Sedlisku včetně přípojek, opravena Husitská kaplička, motlitebna Církve československé husitské přemístěna do budovy "Pekařství"
2006 povodeň – protržení hráze kolem lesa, zaplaveny sklepy domů v části Sedlisko, rekonstrukce komunikací v ulici Vodní a Partyzánská, vybudování asfaltové cesty kolem "Dolů"

Kostel a stará škola

Kostel sv. Mikuláše a budova staré školy

Pomník obětem světových válek

Pomník obětem 1. a 2. světové války

Znak obce

Znak obce z roku 1999

Obecní úřad - dokumenty a informace

Obecní úřad - základní informace

Obecní úřad

náměstí Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou

Telefon: 585 378 035, 585 378 412
Email: obec@horka.cz

Úřední hodiny

pondělí7.00 - 12.0013.00 - 17.00
úterý7.00 - 12.0013.00 - 15.30
středa7.00 - 12.0013.00 - 17.00
Všechna práva vyhrazena
Horka nad Moravou
Copyright © 2001-2009