Obecní úřad / Vyhlášky, nařízení

Vyhlášky

Účinnost od
Název
Dokument
20. 12. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Horka nad Moravou č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
31. 8. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Horka nad Moravou č. 1/2022 o nočním klidu
7. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Horka nad Moravou č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Horka nad Moravou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shroměžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
5. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011
2. 7. 2019
Opatření obecné povahy č. 1/2019 - Územní plán obce Horka nad Moravou
9. 1. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1. 2. 2018
Obecně závazná vyhláška obce Horka nad Moravou č. 1/2017 o nočním klidu
1. 2. 2018
Obecně závazná vyhláška obce Horka nad Moravou č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy...... komunálního odpadu
2. 2. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. 6. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému pro nakládání s odpadem na území obce
6. 6. 2015
Nařízení 1/2015 o zákazu podomího a pochůzkového prodeje na území obce
2. 1. 2013
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 8. 2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu pro 2. stupeň základní školy
1. 1. 2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
1. 1. 2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatkuza komunální opad
1. 1. 2011
Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
8. 3. 2010
Vyhláška č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1. 7. 2009
Vyhláška č.1/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností