Obecní úřad / Úřední deska

Aktuální veřejně přístupné dokumenty obecního úřadu

Vyvěšeno
Název
Dokument
Sejmutí
17. 7. 2024
Volby do Zastupitelstev krajů 2024 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
21. 9. 2024
17. 7. 2024
Záměr pronájmu pozemku - zahrádky na ul. Olomoucká
2. 8. 2024
15. 7. 2024
Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2024 - změna č. 2 územního plánu
30. 7. 2024
25. 6. 2024
Magistrát m. Olomouce - Vyrozumění o změně rozsahu záměru podaného žadatelem Sprintel s.r.o. Prostějov - VV - Optická síť Sedlisko, Horka nad Moravou
11. 7. 2024
19. 6. 2024
Magistrát m. Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -Skrbeň
4. 7. 2024
28. 5. 2024
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2023
26. 6. 2024
2. 5. 2024
Žádost o informace podle zákona 106/1999
2. 5. 2030
5. 2. 2024
Žádost o informace podle zákona 106/1999
5. 2. 2030
30. 1. 2024
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - TJ SOKOL Horka nad Moravou - r. 2024
30. 1. 2027
15. 1. 2024
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - FK Horka nad Moravou - r. 2024
15. 1. 2027
18. 12. 2023
Návrh Z2 ÚP Horka nad Moravou a dokumentace vyhodnocení vlivů na ŽP - veřejné projednání
30. 1. 2024
1. 12. 2023
Smlouva o poskytnutí dotace - neinvestiční - TJ Sokol Horka nad Moravou - oprava plotu
1. 12. 2026
27. 11. 2023
DSO Region Moravská cesta - Návrh rozpočtu na rok 2024
13. 12. 2023
27. 11. 2023
DSO Region Moravská cesta - Pozvánka na členskou schůzi
13. 12. 2023
25. 10. 2023
Dražební vyhláška
10. 2. 2024
23. 10. 2023
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci k profinancování dotačního projektu s DSO Region Moravská cesta
23. 10. 2026
15. 2. 2023
ZŠ a MŠ Horka nad Moravou - rozpočet r. 2023
4. 3. 2023
15. 2. 2023
ZŠ a MŠ Horka nad Moravou - Střednědobý výhled rozpočtu - do r. 2025
4. 3. 2023
31. 1. 2023
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - TJ SOKOL Horka nad Moravou - r. 2023
31. 1. 2026
31. 1. 2023
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost v r. 2023 s FK Horka nad Moravou, z.s.
31. 1. 2026
21. 12. 2022
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost - č. 2022 FK Horka n.M.
21. 12. 2025
20. 10. 2022
Opatření obecné povahy č. 01/2022
7. 11. 2022
20. 10. 2022
Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 01/2022
7. 11. 2022
20. 10. 2022
Úplné znění ÚP po změně č. 1 ÚP Horka nad Moravou
7. 11. 2022
20. 10. 2022
Změna č. 1 ÚP Horka nad Moravou po vydání v ZO
7. 11. 2022
21. 2. 2022
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - FK Horka nad Moravou - r. 2022
21. 2. 2025
21. 2. 2022
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - TS Sokol Horka nad Moravou - r. 2022
21. 2. 2025
20. 12. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Horka nad Moravou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5. 1. 2022
19. 11. 2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost - č. 2021 FK Horka n.M.
19. 11. 2024
19. 11. 2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost - r. 2021 - TJ Sokol Horka n. M.
19. 11. 2024
27. 9. 2021
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Obce Horka nad Moravou - pro ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
27. 9. 2024
5. 4. 2021
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - r. 2021 s FK Horka nad Moravou, z.s.
5. 4. 2024
18. 3. 2021
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - r. 2021 s TJ SOKOL Horka nad Moravou, z.s.
18. 3. 2024
16. 3. 2021
Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizace 16.3.2021
2. 4. 2024
19. 12. 2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost - r. 2020 - FK Horka nad Moravou
19. 12. 2023
30. 11. 2020
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce - pro ZŠ Horka nad Moravou
30. 11. 2023
20. 11. 2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost - r. 2020 - TJ Sokol Horka nad Moravou
20. 11. 2023
27. 4. 2020
Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - lesní zákon
31. 12. 2022
27. 2. 2020
Smlouva o poskytnutí dotace r. 2020 - FK Horka nad Moravou, z.s. - na činnost
27. 2. 2023
27. 2. 2020
Smlouva o poskytnutí dotace r. 2020 - TJ Sokol Horka nad Moravou - na činnost
27. 2. 2023
20. 2. 2020
Smlouva o poskytnutí dotace r. 2020 - TJ Sokol Horka nad Moravou - investiční
20. 2. 2023
3. 1. 2020
Program rozvoje obce Horka nad Moravou
3. 1. 2021
10. 12. 2019
Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy
31. 12. 2022
10. 11. 2019
Smlouva o poskytnutí dotace r. 2019 - TJ Sokol Horka nad Moravou - investiční
10. 11. 2022
24. 10. 2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci se ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
24. 10. 2022
10. 7. 2019
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci se ZŠ a MŠ Horka nad Motravou
10. 7. 2022
9. 4. 2019
Smlouva o poskytnutí dotace na opravy a investici - 2019 - s FK Horka nad Moravou , z.s.
9. 4. 2022
4. 4. 2019
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
31. 12. 2022
17. 10. 2017
Sdružení obcí střední Moravy - rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů
17. 10. 2027