Projekty / 2018 a starší / Příroda do školky v Horce nad Moravou

Příroda do školky v Horce nad Moravou

Cílem projektu je zajištění přímého kontaktu dětí s přírodou, pozitivní ovlivnění jejich fyzického a psychického vývoje a pozvolné promítání ekologie do každodenního života dětí, rodičů a všech obyvatel obce.

Prostřednictvím projektu budou pořízeny zahradní herní prvky v přírodním stylu, altán pro výuku, tunely, kamenné bloky k sezení, hmatový chodník, dlaždice s motivy zvířecích stop, broukoviště, hmyzí hotel, krmítka a ptačí budky, betonové odlitky fosilií, sestava pro vodní hrátky a dále bude vysazeno 38 stromů, nižší a vyšší keře a vrbový plůtek a další, to vše v zahradě mateřské školy na parcele č. 65/1  ( 3080 m2).

Celková náklady činily   2 358 411,74 Kč

Dotace byla poskytnuta ve výši  1 976 638,50 Kč -  85% ERDF - Fond Soudržnosti, 5% MŽP