Projekty / 2018 a starší / Obnova přírodních funkcí vodní plochy v lokalitě „Doly“ Horka nad Moravou

Obnova přírodních funkcí vodní plochy v lokalitě "Doly" Horka nad Moravou

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt spočíval v obnově vodní plochy v k. ú. Horka nad Moravou. V rámci realizace akce byl odstraněn sediment ze dna zátopy a byly odstraněny náletové dřeviny. Břehy byly vysvyhovány a vytvořeny litorální zóny.

Celkové způsobilé výdaje: 2 742 023,- Kč

Dotace EU: 923 848,- Kč (34 % )

Příspěvek příjemce podpory: 1 818 175,- Kč (66 %)

Datum zahájení realizace projektu: 2. 10. 2017

Datum ukončení projektu:   31. 12. 2017

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:
Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: Obec Horka nad Moravou