Projekty / 2018 a starší / Moravská stezka na území ORP Olomouc

Moravská stezka na území ORP OLomouc, k.ú. Horka nad Moravou a k. ú. Křelov

Datum zahájení projektu: 7. 3. 2011

Datum ukončení projektu: 10. 12. 2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 103 118,40 Kč

Cílem projektu je vybudování bezpečné dopravní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. Jde o dílčí část regionálně významné Moravské stezky ležící na k. ú. obce, tvořící páteřní stezku sever - jih podél řeky Moravy.

Jde o vybudování cyklostezky od odbočky na jezero Poděbrady po hranici intraviánu obce Horka nad Moravou, cca 260 m v k. ú. Křelova a cca 1 112 m v k ú. Horky nad Moravou.

Přínos projektu je ve zvýšení bezpečnosti cyklistů pohybujících se nyní po silnici. Užitek z projektu bude mít cílová skupina obyvatel obce využívajících kolo pro jízdu do práce, školy a za zábavou či navštěvování spoluobčanů v sousedních obcích. Z projektu bude mít užitek také cílová skupina obyvatel města Olomouce a všech cyklistů rekreujících se v Litovelském Pomoraví a jeho okolí.