Projekty / 2018 a starší / Moderní výuka v moderním prostředí

MODERNÍ VÝUKA V MODERNÍM PROSTŘEDÍ

Aktuality

Všechny aktivity projektu byly ukončeny.

Projekt spočívá ve vytvoření moderního prostředí pro moderní formy výuky v  základní škole Horka nad Moravou, příspěvkové organizace obce. Projekt vhodně navazuje na již školou realizovaný projekt NAŽIVO, který byl zaměřen převážně na vzdělávání žáků i učitelů, přičemž bychom rádi v obdobném projektu pokračovali i nadále. Aby se daly realizovat všechny aktivity a nové výukové metody, je třeba ve škole zajistit kvalitní technické zázemí. Právě k tomu je určen projekt Moderní výuka v moderním prostředí. Realizací projektu dojde jak ke zlepšení podmínek výuky, tak také ke zlepšení volnočasových aktivit.

Projekt v kostce

Žadatelem – příjemcem dotace (dle podmínek programu) je obec Horka nad Moravou.

Partnerem projektu je:

 • ZŠ a MŠ Horka nad Moravou (účast v týmu v projektu ve fázi přípravy i realizace, zabezpečení věcné stránky projektu, nositel myšlenky projektu, partner bude zodpovědný za provoz projektu a využítí výsledků proejktu)
 • Sdružení rodičů při ZŠ Horka nad Moravou (členové sdružení se podíleli na přípravě projektu, jsou členy realizačního týmu, budou plnit hlavní roli v předávání informací o projektu pro rodiče, budou spolupořádat akce, kterí budou výsledky projektu využívat)
 • Obec Skrbeň (seznamuje své obyvatele s projektem a jeho výsledky, neboť žáci, rodiče i občané této obce budou výsledky projektu také využívat)
 • Sluňákov – centrum ekologických aktivit (koordinace aktivit v oblasti enviromentální výchovy a ochrany životního prostředí využívající výsledky projektu)
 • TJ Sokol Horka nad Moravou (rozšíření práce a mládeží a vznik nových oddílů využívájících výsledky projektu)

Financování projektu:

 • Celkové náklady: 35 798 850,- Kč
 • 90 % dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblast podpory 2.3.2. Sociální infrastruktura
 • 10 % vlastní zdroje z rozpočtu obce

Harmonogram projektu:

 • 5. 5. 2008 – předložení žádosti
 • 24. 9. 2008 – oznámení o přijetí projektu
 • listopad 2008 - zahájení realizace projektu
 • 31. 8. 2010 - ukončení projektu

Cílové skupiny projektu – uživatelé

 • Žáci I. a II. stupně (stávající žáci)
 • Děti předškolního věku (budoucí žáci)
 • Učitelé a další personál ZŠ
 • Občané obce
 • Rodiče dětí – žáků ZŠ

Hlavní aktivity v projektu

AKTIVITA 1 - Rekonstrukce a modernizace budovy školy

 • Stavba vstupní haly a centrálních šaten
 • Stavba spojovacího koridoru
 • Modernizace stávajících prostor na chodbách pavilonů, změna využití, nové prvky (skříně pro vystavení pomůcek, prostory pro relaxaci, nástěnky pro prezentaci prací žáků apod.)

AKTIVITA 2 - Modernizace venkovních prostor areálu školy

 • Učebna v přírodě
 • Venkovní šatny
 • Dětský altán
 • Zelený altán
 • Multifunkční hřiště, komunikace a terénní úpravy
 • Vegetační prvky

AKTIVITA 3 - Modernizace a vybavení učeben pro zkvalitnění výuky

 • Vybavení jazykové učebny (interaktivní tabule, hlasovací zařízení, ozvučení, dataprojektor)
 • Vybavení učebny zeměpisu a přírodopisu (interaktivní tabule, hlas. zařízení, ozvučení, dataprojektor)
 • Vybavení učebny fyziky a chemie (audio vizuální vybavení viz. výše, demonstrační prvky pro žáky a učitele)
 • Třída Montessori (pomůcky, speciální nábytek)
 • Pracovní dílny (pracovní ponky, nářadí, židle)
 • Relaxační místnost (sedací soupravy, aparatura a ozvučení)
 • Počítačové učebny (PC a monitory)
 • IT do učeben a kabinetů (dataprojektory, plátna, počítače, notebooky, skenery, kopírka)
 • Vybavení učebny v přírodě (tabule, katedra, skříň, židle, lavice)

Co se projektem dosáhne?

 1. Vytvoření vhodných podmínek pro moderní metody výuky
 2. Vytvoření vhodných podmínek pro volnočasové a sportovní aktivity občanů obce
 3. Zlepšení kvality života v obci

Realizované aktivity

V září 2009 byla dokončena rekonstrukce budovy školy, v prosinci 2009 byla dokončena modernizace venkovních prostor areálu školy a modernizace a vybavení učeben pro zkvalitnění výuky.

1. 2. 2010 bylo předloženo závěrečné vyučtování na RR regionu soudržnosti Střední Morava.

Kontakty

Oldřich Nykl

Starosta obce

Telefon: 724 180 714
E-mail: obec@horka.cz

Ing. Martina Hladišová

Finanční manažer projektu

Telefon: 732 456 304
E-mail: obec@horka.cz

Ing. Stanislav Losert

Projektový manažer

Telefon: 739 015 236
E-mail: losert.s@seznam.cz