Obecní úřad / Matrika

Matriční agenda:

  • Provádí zápisy do knihy narození, manželství, úmrtí
  • Provádí určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
  • Provádí uzavírání manželství
  • Vydává osvědčení k církevnímu sňatku
  • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Provádí sepsání zápisu pro zvláštní matriku Brno (matriční události občanů ČR v cizině)
  • Přijímá oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
  • Provádí změnu jména a příjmení
  • Vydává druhopisy matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
  • Přijímá žádosti o nahlédnutí do matričních knih

 

Doba a místo stanovené pro uzavírání sňatku a registrovaného partnerství 

Kontakt

Nováková Michaela
matrika, evidence obyvatel
tel. 730 155 569