Život v obci / Škola

Škola a kultura

Škola

V obci je základní škola pavilonového typu, kterou v současné době navštěvuje 300 dětí 1.-9. třídy. Jeden pavilon slouží jako tělocvična. Pro žáky první až čtvrté třídy je zřízena školní družina.

Předškolním dětem slouží čtyři oddělení mateřské školy.

WWW stránky ZŠ a MŠ: http://www.zshorka.cz

Letecký pohled na základní školu

Místní knihovna

  • Nachází se v budově obecního úřadu
  • Otevřena každé úterý od 15 do 18 hodin
  • Knihovnice: p. Romana Janková