Život v obci / Klub seniorů

Klub seniorů

Z Klubu seniorů květen 2019

Velmi nás potěšili žáci naší školy, kteří přišli k nám do klubu seniorů. V dubnu nás členové zdravotnického kroužku zábavnou formou seznámili se zásadami první pomoci. Není na škodu si některé věci připomenout a prakticky vyzkoušet.

Na naši květnovou oslavu Dne matek přišli prvňáčci ze dvou tříd s pěkným programem – zazpívali, přednášeli i zatančili. Starší žáci z dramatického kroužku zahráli krátké pohádky. Poděkování patří žákům, paním učitelkám a paní ředitelce Mgr. Stavarčíkové za vstřícnost k našemu klubu.

Naše členky  se zase zapojily do školní akce - Férová snídaně. Jde o podporu lokálních produktů, o fair trade produkci.

Základní škola uspořádala v květnu sportovní odpoledne, soutěže, hry, vystoupení mažoretek a zapojily se i naše členky se svým tanečním programem.

Z naší klubové činnosti připomenu besedu o Vietnamu, zájezd do Brna na výstavu Titanik, exkurzi do zázemí Moravského divadla. Vydařil se nám celodenní zájezd do Lanžhota  na koncert manželů Osičkových. Potěšily nás krásné slovácké písničky .  Krátce jsme se zastavili v Hustopečích, prošli náměstí a prohlédli pěkný moderní kostel.

V červnu jedeme do Letohradu, kde je největší muzeum řemesel u nás a navštívíme poutní místo v Králikách- Horu Matky Boží.  Malý výlet plánujeme do Bezděkova u Zábřeha na levandulovou farmu

Průběžně zajišťujeme vstupenky do kina Metropol, do Moravského divadla i jiné akce.

Jednu plánovanou akci jsme nesplnili a to besedu se záchranářem a poslancem MUDr. Brázdilem- bohužel těžce se zranil a nemohl přijít.

O prázdninách se nescházíme pravidelně, ale podle počasí zajišťujeme akce v přírodě - vyjížďky na kole, vycházky.

Krásné léto přeje všem za náš klub L. Nepožitková

Sportovní den v ZŠ - červen 2019

Sportovní den v ZŠ - červen 2019
Sportovní den v ZŠ - červen 2019
Sportovní den v ZŠ - červen 2019

Ples - únor 2019

Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019
Ples  - únor 2019

Z klubu seniorů březen 2019

V lednu jsme připravili plán klubových  akcí na 1. pololetí – besedy, exkurze, výlety aj.

Jako první nás čekala příprava  a zajištění našeho seniorského plesu. Dá to hodně práce a jsem ráda , že většina členů se zapojí. Pečeme zákusky, děláme obložené chlebíčky, balíme dárky do tomboly. Na ty nám jako každoročně přispěly místní podnikatelé , OÚ i naši členové. Bylo toho opravdu hodně a všem za náš klub děkuji.  Ples se nám vydařil, uvítali jsme také seniory z okolních obcí. K tanci a poslechu hrála skupina Beta trio, naše seniorky- cvičenky připravily krátké taneční vystoupení.

 Exkurzi do Hasičského záchranného sboru v Olomouci nám zajistil pan starosta Tichý. Čtyřicet našich členů si se zájmem prohlédlo techniku a vybavení. Nechyběla také instruktáž o bezpečnosti a předcházení požárům . Byli jsme svědky i skutečného poplachu a výjezdu hasičů . Važme si jejich práce.

V březnu oslavíme MDŽ v klubu a také na taneční zábavě ve Skrbeni a v Křelově. Do Těšetic pojedeme na ochotnické představení.

Do klubu jsme pozvali výtvarnici paní Zuzanu Krulovou, které učarovaly mandaly a v jejím pojetí  jsou nádherné.

Další besedu nám také zajistil pan starosta - přijde mezi nás záchranář MUDr. Brázdil . Určitě to bude zajímavé povídání nejen o záchranářské činnosti , ale i o jeho práci poslance.  1. 4. v 10 hod.

18. 4.  máme domluvenou prohlídku zázemí Moravského divadla.

25.4.  přijdou k nám do klubu žáci ZŠ s paní učitelkou Dvorskou a předvedou nám hodinu  první pomoci. Se ZŠ domlouváme i další akce.

2019 - Termíny klubových schůzek a připravované akce

17. a  31.  ledna,  14. a 28. února,  14. a 28. března,  11. a 25. dubna, 9. a 23. května,  6. a 20. června

Leden -  zpráva o činnosti 2018 , zpráva o hospodaření, organizační příprava plesu -  23. února

Únor -  exkurze a beseda – Hasičský záchranný sbor Olomouc, seniorský ples

Březen -  beseda s Policií ČR,  klubové oslava MDŽ, taneční zábava ve Skrbeni, návštěva divadelního  představení v Těšeticích

Duben -  besedy – budou upřesněny na schůzkách

Květen -  zájezd – Lanžhot, Jižní Morava , oslava Dne matek

Červen -  zájezd Čapí hnízdo, letní posezení v pivovárku U Melichárků a na Pádle u Mlýnského potoka 

Pravidelné schůzky se konají jednou za 14 dní ve čtvrtek ve 14 hod. Snažíme se , aby naše klubové schůzky probíhaly v příjemné atmosféře při kávě a pohoštění , často se zajímavými hosty, chceme se poučit i pobavit. Připomínáme si životní výročí našich členů.

Průběžně během roku budeme zajišťovat besedy , vstupenky na kulturní akce – divadlo, kino aj. Účastníme se akcí  v okolních klubech - dle pozvání.

Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ v úterý od 16hod.

O zdárný chod klubové činnosti se starají členky výboru : Marie Absolonová,  Květa Berková,  Miloslava Čechmánková, Eva Dvořáková, Libuše Slimaříková,  Alena  Zvěřinová 

Vedoucí klubu  Mgr. Ludmila Nepožitková

Z klubu seniorů listopad 2018

Je dobře, když se lidé sejdou, umí si popovídat, pobavit se , něco nového vidět a poznat.  O to se snažíme v našem klubu seniorů. Zajišťujeme besedy, společné návštěvy kina, divadla , taneční seniorské zábavy , výstavy, poznávací zájezdy.

Zájezdy jsou velmi oblíbené a v letošním roce jsme vyjeli sedmkrát. Poslední tři byly teď na podzim. V září jsme zajeli na nově opravený zámek Linhartovy u Krnova. Velmi se nám líbila stálá expozice keramika Jana Kutálka a zasvěcený výklad kastelána. Pak jsme zajeli do Krnova – město v zeleni, prohlédli si náměstí . Po obědě jsme vyjeli na návrší  Cvilín , kde je poutní kostel Povýšení sv. kříže a Panny Marie Sedmibolestné. Okolí kostela doplňuje křížová cesta s třinácti kaplemi. Vše opravené, krásné. Ještě jsme navštívili muzeum panenek a hraček a zavzpomínali na své dětství.

V říjnu jsme zajeli do Kroměříže na výstavu Floria a v listopadu jsme jeli vlakem do Prahy prohlédnout si Národní muzeum.

Krajská rada seniorů uspořádala ke Dni seniorů 3. ročník soutěže Babička roku 2018 Olomouckého kraje. Náš klub vyslal do soutěže  paní Věru Pilečkovou a vedla si dobře – obsadila 3. místo. Máme šikovné babičky, hned v 1. ročníku této soutěže získala 2. místo paní Dáša Klímová.

Na naši klubovou oslavu Dne seniorů přišla nám jako každoročně popřát starostka paní Sylva Stavarčíková . My jsme ji poděkovali za vstřícnost, kterou nám po celou dobu své funkce projevovala a popřáli mnoho úspěchů v nové práci. A její začátek v nové funkci se opravdu vydařil. Pod jejím vedením proběhly krásné a důstojné oslavy 100. výročí  vzniku Československé republiky. Také naše seniorky se do oslav zapojily svým tanečním vystoupením na motivy Smetanovy Vltavy

V listopadu jsme do klubu pozvali mladého kouzelníka Roberta Cvetana. Asi o něm ještě uslyšíme, je velmi šikovný a překvapil nás hlavně svými karetními triky. Ještě připravujeme besedu o Šanghaji a  v prosinci přivítáme v klubu nového starostu pana Tichého.

Blíží se konec roku, každoročně jezdíme do Skrbeně na Mikulášskou zábavu a připravujeme klubovou silvestrovskou oslavu. V novém roce bych ráda pozvala  do klubu další seniory a také na náš seniorský ples , který bude 23. února.

Za náš klub přeji všem hodně zdraví v novém roce.
L. Nepožitková

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2018 s tanečním vystoupením na motivy Smetanovy Vltavy

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa

Klubové akce v červnu

6. 6. zájezd do Čejkovic u Hodonína. Navštívili jsme Bylinkový ráj Sonnetor/ Sluneční brána/ : Byla to zážitková exkurze ve výrobě a zpracování bylin, čajů a koření. Prohlédli jsme si celý areál a samozřejmě nakoupili čaje a koření. Odpoledne jsme měli zajištěnou exkurzi do templářských vinných sklepů spojenou s ochutnávkou vín.

14. 6.  beseda s ing. Nepožitkovou o její cestě po amerických  parcích.

28. 6. ukončení klubové činnosti v hospůdce u Melichárků a ještě jsme se sešli  za týden na Pádle . Vždy jsme se dobře bavili i pochutnali na rožněných dobrotách.

Už tradičně se podílíme s  Československou církví husitskou  a hasiči na organizaci vzpomínkového odpoledne  k uctění památky upálení Mistra Jana  Husa. Letos  s  připomínkou 100 . výročí  vzniku republiky. Do průvodu jsme zapůjčili hanácké kroje a členky klubu připravili taneční vystoupení na motivy Smetanovy Vltavy.

Bylo to krásné zakončení naší pololetní činnosti. V prázdniny  organizujeme výlety na kole po cyklistických stezkách.           

L. Nepožitková