Život v obci / Klub seniorů

Klub seniorů

Ukázky vystoupení členek klubu na různých společenských akcích můžete zhlédnout na YouTube

Výstava betlémů prosinec 2022

Klub seniorů uspořádal na začátku adventu výstavu betlémů. A bylo na co se dívat. Krásné betlémy z různých materiálů. Bylo jich více než čtyřicet. Jeden z nejstarších byl kralický betlém pana Bezy z Chomoutova  -  má více jak sto dřevěných figurek, také pan Bezloja se pochlubil třemi betlémy. Ale poděkování patří všem, kdo se na krásné předvánoční atmosféře podíleli. Ať jsou ty naše vánoce také tak pěkné a klidné.

Z klubu - 28. 5. 2022

Po delší pauze jsme pravidelnou klubovou činnost zahájili v březnu. Připravili jsme oslavu MDŽ. Na harmoniku nám zahrál pan Sedláček a s chutí jsme si zazpívali lidové písničky. Koncem března jsme měli besedu s podpraporčíkem Markem Váňou, zaměřenou na ochranu seniorů před novými intrikami různých podvodníků, kteří často využívají jejich neznalosti a důvěřivosti. Nově vypracovaný program má název -Obezřetný senior. Buďme tedy obezřetní. V dubnu jsme připravili zajímavou cestovatelskou besedu o Thajsku.

 A také my jsme cestovali. Pan starosta Luděk Tichý nám zajistil  výlet do Svitávky u Boskovic. Městys Svitávka má zajímavou historii. S tou nás seznámil místní starosta pan Zoubek. Přivítal nás před nádhernou secesní vilou, kde je v současné době obecní úřad. Vilu , které se říká Velká vila  a o pár metrů dál tzv. Malou vilu, nechal postavit počátkem minulého století továrník židovského původu Moses Low-Beer. Obě vily jsou zařazeny mezi kulturní památky. Starosta pan Zoubek nás provedl Velkou vilou a filmovým dokumentem nás seznámil i s rodinou Beerů. Prohlédli jsme si park , který obě vily obklopuje  a náš pan starosta nás pozval do restaurace na dobrý oběd. Odpoledne jsme zajeli do Boskovic, kde jsme měli objednanou prohlídku synagogy.

V květnu jsme slavili Den matek a velmi se nám vydařil. Přišly mezi nás děti z MŠ s velmi pěkným programem, který připravily paní učitelky L.Hufová a D. Frischerová. Velmi nás potěšily.

V květnu jsme také vyjeli na výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Ve skanzenu jsme už byly a tentokrát jsme šli na exkurzi do výrobny svíček firmy Unipar. Vyrábějí tam nádherné svíčky, dekorace z vosku, které vyvážejí do mnoha zemí. Prohlédli jsme si výstavní galerii a v obchůdku dost nakoupili. Po obědě v restauraci jsme zašli do galerie Svět kamenů a obdivovali krásné šperky i samotné drahé kameny. Ve Valašsku se musí ochutnat také frgály a na ty čerstvé jsme si zajeli do Cyrilova pekařství v Hrachovci.

V červnu připravujeme klubová posezení s vlastním programem a snad se nám v létě

vydaří několik vyjížděk na kole.

                                                                                                                        Hezké léto přeje za klub L. Nepožitková

 

      

Výlet do Svitávky 

Oslavy dvacetiletí klubu

30. září jsme oslavili Den seniorů a hlavně dvacet let trvání našeho klubu. Oslava se konala ve Sluňákově, kde nám vše pěkně připravili. Zúčastnili se téměř všichni naši členové. Špatně se pohybující dovezl pan Milan Vysloužil hasičským autem. Moc nás potěšilo, že mezi nás přišli bývalá starostka Mgr. Sylva Stavarčíková a současný starosta Mgr. Luděk Tichý. Oslavu jsme zahájili hudebním programem. Krásně nám zazpívala Denisa Bubeníčková, vnučka naší členky a velmi nás zaujal hrou na hornu

student Vítek Vrbka. Lidové písničky jsme si zazpívali s paní učitelkou Lenkou Adamcovou. Pak jsme zavzpomínali a připomněli mnohé zajímavé akce klubu a bylo jich opravdu mnoho. Poděkovali jsme členkám výboru za jejich obětavou práci a také OÚ za podporu naší činnosti. Na závěr naší vzpomínkové oslavy nám zahrála hudební skupina, se kterou jsme si i zazpívali.

Co jsme ještě stihli. Začátkem září jsme jeli na výlet na přehradu Slezská Harta. Objednali jsme si plavbu elektrolodí po přehradě. Byl to pro všechny zážitek umocněný krásným slunečním počasím. Po obědě v restauraci U kormidla jsme se krátce zastavili v Bruntále, ale hlavní cíl byl Rýmařov. V areálu textilního podniku

jsme navštívili textilní muzeum. Prohlédli jsme si jednak stroje, ale hlavně jsme obdivovali nádherné historické i současné brokáty, které se v Hedvě, byť už omezeně vyrábí. Také jsme zašli na výstavu lidových krojů ze Slovácka. V parčíku v blízkosti Hedvy je kaple Navštívení Panny Marie V Lipkách. Kaple svou freskovou výzdobou patří k nejkrásnějším na severní Moravě.

V říjnu jsme měli v klubu besedu s účastníky letní olympiády v Tokiu s panem Michalem Frantíkem- masérem našich cyklistů a mechanikem panem Šmídem. Přišli ve slušivých olympijských úborech, ale hlavně nám povyprávěli zajímavosti a zážitky z jejich pobytu na olympiádě a ochotně odpovídali na naše otázky.

A stihli jsme ještě jeden výlet. Zajeli jsme do Brna do Retro muzea na statku. Je tam největší a nejucelenější expozice věnovaná běžnému životu v letech 1950-1990. Muzeum má tři části. První se věnuje domácnosti, bydlení, obchodu, službám, druhá automobilům veteránům a třetí zemědělství. V muzeu je na 20 tisíc exponátů. Je to velmi zajímavé, dobře a přehledně uspořádané. Odpoledne jsme zajeli na Pracký vrch a prohlédli si Mohylu míru-památník bitvy tří císařů, který má připomínat oběti této bitvy. Ještě jsme se zastavili ve Vyškově. Prohlédli si náměstí s krásnou radnicí a zašli si na občerstvení. Ve Vyškově je hodně k vidění, snad se tam ještě podíváme.

Další naše plány zastavila opět nákaza, která se rychle rozšiřuje. Věříme, že na jaře bude už líp a budeme se opět scházet.

Za náš klub přeji všem hodně zdraví, pěkné Vánoce a víru, že zase bude líp.

                                                                                                                  L. Nepožitková, vedoucí klubu seniorů

Beseda s účastníky olympiády v Tokiu

Slezská Harta - září 2021

Opět se scházíme

Koronavirová nákaza omezila život všem. V klubu seniorů jsme se téměř rok nemohli scházet. První schůzky jsme měli v červnu a bylo vidět, že se na ně naši členové těší.

V červenci se vydařilo tradiční vzpomínkové odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa. V průvodu se sešlo přes třicet krojovaných dospělých a dětí. Většinu hanáckých krojů jsme zapůjčili z našeho skladu. Je dobře, že se takto využívají.

 V prázdniny jsme měli schůzku na Pádle, kde jsme domluvili výlet. Jeli jsme autobusem do Rapotína, Kde bylo nově otevřené muzeum sklářství. V roce 2008 sklárny zanikly- je to škoda. Obdivovali jsme práci místních sklářů. Lustry , vázy, mnohé máme i doma. Také jsme se zastavili ve Velkých Losinách, ne v zámku ani v papírně nebo v lázních, tam už jsme byli, ale šli jsme na úžasné dobroty v nově otevřených prostorách pralinkárny. Pak jsme jeli do Šumperka - říká se mu Malá Vídeň. Nádherná radnice, krásné domy. Další zastávka byla v Bludově v lázeňkém areálu . Léčí se tu pohybové ústrojí a obezita- hlavně dětí. Malé, pěkné lázně s velkým upraveným parkem. Pak jsme zajeli do Loštic a s typickou vůní  jsme dojeli domů. Výlet se vydařil, přálo nám počasí. V srpnu nás pozvaly skrbeňské knihovnice do knihovny, kterou jim můžeme závidět. Zrovna tam měli výstavu fotografii Litovle a okolí. Pak jsme šli na prohlídku místního kostela, především zajímavost- skleněný oltář. Vytvořil ho místní občan pan ing. Tichý. Oltář i boční skleněné zdobné panely jsou velmi krásné.

Od září plánujeme pravidelnou činnost a 9. 9. zájezd na přehradu Slezská Harta, kde máme objednaný výlet po přehradě novou elektrolodí  Slezská Harta. V Leskovci půjdeme na oběd  a pak zajedeme do Bruntálu.15.září se koná v Olomouci akce Babička roku Olomouckého kraje, která je mezi seniory oblíbená a hojně navštěvovaná. My se chystáme na oslavu Dne seniorů a také dvacetiletí trvání našeho klubu.  

                                                                                                                                      L. Nepožitková- ved. klubu

Ohlédnutí za dvacetiletou činností klubu seniorů v Horce nad Mor.

Před dvaceti lety byl v naší obci založen klub seniorů. O jeho vznik se zasloužila především Mgr. Karla Koloušková a s ní hned od počátku pracovaly paní K. Berková, M. Čechmánková a L. Slimaříková. Tehdejší zastupitelstvo klub podpořilo a nabídlo k užívání volné prostory v areálu MŠ , které upravilo a vybavilo potřebným zařízením. Po deseti letech však musel klub tyto prostory uvolnit pro potřebu školy a členové využívali klubovnu místních hasičů. Od roku 2016, snad už trvale, je seniorská klubovna v budově OÚ.

Členové klubu se scházejí pravidelně každý druhý týden. Členky výboru připravují drobné pohoštění a samozřejmě program. Většinou jsou to besedy s různou tématikou- ochrana zdraví, cestování, bezpečnost, ochrana životního prostředí, zajímavosti z regionu. Připomenu některé- několik besed jsme měli s Policií ČR, doktorka D. Malotová nás seznámila s denním stacionářem AGE Centrum na Šibeníku, o práci záchranářů hovořil MUDr.Brázdil. o hanáckých krojích paní Vitoslavská/ Nositelka tradic/, o památkách v hanácké krajině vyprávěl historik Ján Kadlec a o hanáčtině vtipně spisovatel Petr Linduška. Paní Z. Frištenská nás seznámila s životem a úspěchy zápasníka Gustava Frištenského, o cestě- pouti do Santiaga de Compostely, vyprávěl Mgr.J. Vymětal. Zajímavá byla beseda se sochařem Zd. Přikrylem, několikrát mezi nás přišel řezbář Jiří Halouzka a také jsme několikrát zajeli do jeho Pradědovy galerie. Pozvání do klubu přijala horecká rodačka paní Věra Mičková, která se mimo jiné zabývá tkaním gobelínů. Krásná byla beseda u varhan v kostele sv. Mořice s varhaníkem K. Martinkem. Vždy rádi mezi sebou přivítáme představitele obce.

Obecní úřad podporuje činnost klubu také finančně. Tyto prostředky využíváme především na dotace zájezdů. Každoročně připravíme tři až čtyři, většinou jednodenních výletů. Za dvacet let jsme navštívili mnohá krásná místa –hrady, zámky, města, chrámy, poutní místa, skanzeny, arboreta, zoologické zahrady.

Oblíbené jsou exkurze do různých dílen, závodů. V Olešnici jsme se seznámili s výrobou modrotisku, ve Vrbně jsme navštívili sklárnu, ve Slezské tvorbě v Opavě jsme obdivovali foukané vánoční ozdoby, v likérce Rudolf Jelínek ve Vizovicích jsme viděli výrobu likérů, ve Frýdku –Místku v závodě Miko nás seznámili s dobrotami Marlenka, ve Valašském Meziříčí jsme byli v gobelínce, v Litovli v pivovaře, v Čejkovicích, ve vinných sklepech a navštívili jsme Bylinkový ráj Sonnentor, kde se vyrábí biočaje a koření.

Klub se zapojuje do společenských, kulturních akcí, oslav významných výročí. Každoročně se podílíme na vzpomínkovém odpoledni k uctění památky Mistra Jana Husa. Naše členky připravují krátký taneční program, ale hlavně chodíme do průvodu v hanáckých krojích, které i zapůjčujeme.

Hanácké kroje- to byla hned od založení klubu velká výzva. Členky si daly za úkol zachránit hanácké kroje. Zásluhou především paní K. Kolouškové a D. Halaštové se podařilo získat různé části krojů,mnohé musily došít. Šít a vyšívat pomáhaly paní Klímová a Raidová. Paní Halaštová se dlouhá léta o kroje pečlivě starala. V současné době máme 14 ženských krojů, 20 dětských a 2 chlapecké. Kroje rádi zapůjčujeme na oslavy.

Klub pořádá také různé výstavy- předvánoční , velikonoční, výstavu fotografií, sběratelství, zájmové rukodělné činnosti. Každoročně jsme připravovali seniorský ples, byl oblíbený a hojně navštěvovaný. Nezapomínáme na kulturní vyžití členů ,zajišťujeme vstupenky do divadla, kina, navštěvujeme výstavy, muzea, koncerty. Účastníme se také akcí , které pořádá Krajská rada seniorů např .soutěže Babička roku Olomouckého kraje. Je to velké setkání seniorů. V 1.ročníku soutěže byla úspěšná naše členka paní D. Klímová , získala krásné druhé místo a za dva roky paní V. Pilečková obsadila místo třetí. Byl to úspěch našich šikovných babiček.

Věřím, že se nám podaří náležitě oslavit dvacetileté trvání klubu. Určitě si oslavu zasloužíme. Škoda, že se toho nedožila paní Karla Koloušková, která úspěšně vedla klub deset let.

Závěrem chci poděkovat členkám výboru za obětavou práci - paní K. Berkové, M. Čechmánkové, M. Absolonové, E. Dvořákové, L. Slimaříkové, A..Zvěřinové.

Děkuji OÚ za podporu, minulé starostce paní S. Stavarčíkové a současnému starostovi panu L. Tichému.

A klubu- všem členům zdraví, dobrou náladu. A nečlenům-přijďte mezi nás, potřebujeme nové posily.

Mgr. L. Nepožitková – ved. klubu

Blahopřejeme

Manželé Klímovi oslavili diamantovou svatbu - blahopřejeme.

Blahopřejeme manželům Klímovým