Život v obci / Klub seniorů

Klub seniorů

Ukázky vystoupení členek klubu na různých společenských akcích můžete zhlédnout na YouTube

Slezská Harta - září 2021

Opět se scházíme

Koronavirová nákaza omezila život všem. V klubu seniorů jsme se téměř rok nemohli scházet. První schůzky jsme měli v červnu a bylo vidět, že se na ně naši členové těší.

V červenci se vydařilo tradiční vzpomínkové odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa. V průvodu se sešlo přes třicet krojovaných dospělých a dětí. Většinu hanáckých krojů jsme zapůjčili z našeho skladu. Je dobře, že se takto využívají.

 V prázdniny jsme měli schůzku na Pádle, kde jsme domluvili výlet. Jeli jsme autobusem do Rapotína, Kde bylo nově otevřené muzeum sklářství. V roce 2008 sklárny zanikly- je to škoda. Obdivovali jsme práci místních sklářů. Lustry , vázy, mnohé máme i doma. Také jsme se zastavili ve Velkých Losinách, ne v zámku ani v papírně nebo v lázních, tam už jsme byli, ale šli jsme na úžasné dobroty v nově otevřených prostorách pralinkárny. Pak jsme jeli do Šumperka - říká se mu Malá Vídeň. Nádherná radnice, krásné domy. Další zastávka byla v Bludově v lázeňkém areálu . Léčí se tu pohybové ústrojí a obezita- hlavně dětí. Malé, pěkné lázně s velkým upraveným parkem. Pak jsme zajeli do Loštic a s typickou vůní  jsme dojeli domů. Výlet se vydařil, přálo nám počasí. V srpnu nás pozvaly skrbeňské knihovnice do knihovny, kterou jim můžeme závidět. Zrovna tam měli výstavu fotografii Litovle a okolí. Pak jsme šli na prohlídku místního kostela, především zajímavost- skleněný oltář. Vytvořil ho místní občan pan ing. Tichý. Oltář i boční skleněné zdobné panely jsou velmi krásné.

Od září plánujeme pravidelnou činnost a 9. 9. zájezd na přehradu Slezská Harta, kde máme objednaný výlet po přehradě novou elektrolodí  Slezská Harta. V Leskovci půjdeme na oběd  a pak zajedeme do Bruntálu.15.září se koná v Olomouci akce Babička roku Olomouckého kraje, která je mezi seniory oblíbená a hojně navštěvovaná. My se chystáme na oslavu Dne seniorů a také dvacetiletí trvání našeho klubu.  

                                                                                                                                      L. Nepožitková- ved. klubu

Ohlédnutí za dvacetiletou činností klubu seniorů v Horce nad Mor.

Před dvaceti lety byl v naší obci založen klub seniorů. O jeho vznik se zasloužila především Mgr. Karla Koloušková a s ní hned od počátku pracovaly paní K. Berková, M. Čechmánková a L. Slimaříková. Tehdejší zastupitelstvo klub podpořilo a nabídlo k užívání volné prostory v areálu MŠ , které upravilo a vybavilo potřebným zařízením. Po deseti letech však musel klub tyto prostory uvolnit pro potřebu školy a členové využívali klubovnu místních hasičů. Od roku 2016, snad už trvale, je seniorská klubovna v budově OÚ.

Členové klubu se scházejí pravidelně každý druhý týden. Členky výboru připravují drobné pohoštění a samozřejmě program. Většinou jsou to besedy s různou tématikou- ochrana zdraví, cestování, bezpečnost, ochrana životního prostředí, zajímavosti z regionu. Připomenu některé- několik besed jsme měli s Policií ČR, doktorka D. Malotová nás seznámila s denním stacionářem AGE Centrum na Šibeníku, o práci záchranářů hovořil MUDr.Brázdil. o hanáckých krojích paní Vitoslavská/ Nositelka tradic/, o památkách v hanácké krajině vyprávěl historik Ján Kadlec a o hanáčtině vtipně spisovatel Petr Linduška. Paní Z. Frištenská nás seznámila s životem a úspěchy zápasníka Gustava Frištenského, o cestě- pouti do Santiaga de Compostely, vyprávěl Mgr.J. Vymětal. Zajímavá byla beseda se sochařem Zd. Přikrylem, několikrát mezi nás přišel řezbář Jiří Halouzka a také jsme několikrát zajeli do jeho Pradědovy galerie. Pozvání do klubu přijala horecká rodačka paní Věra Mičková, která se mimo jiné zabývá tkaním gobelínů. Krásná byla beseda u varhan v kostele sv. Mořice s varhaníkem K. Martinkem. Vždy rádi mezi sebou přivítáme představitele obce.

Obecní úřad podporuje činnost klubu také finančně. Tyto prostředky využíváme především na dotace zájezdů. Každoročně připravíme tři až čtyři, většinou jednodenních výletů. Za dvacet let jsme navštívili mnohá krásná místa –hrady, zámky, města, chrámy, poutní místa, skanzeny, arboreta, zoologické zahrady.

Oblíbené jsou exkurze do různých dílen, závodů. V Olešnici jsme se seznámili s výrobou modrotisku, ve Vrbně jsme navštívili sklárnu, ve Slezské tvorbě v Opavě jsme obdivovali foukané vánoční ozdoby, v likérce Rudolf Jelínek ve Vizovicích jsme viděli výrobu likérů, ve Frýdku –Místku v závodě Miko nás seznámili s dobrotami Marlenka, ve Valašském Meziříčí jsme byli v gobelínce, v Litovli v pivovaře, v Čejkovicích, ve vinných sklepech a navštívili jsme Bylinkový ráj Sonnentor, kde se vyrábí biočaje a koření.

Klub se zapojuje do společenských, kulturních akcí, oslav významných výročí. Každoročně se podílíme na vzpomínkovém odpoledni k uctění památky Mistra Jana Husa. Naše členky připravují krátký taneční program, ale hlavně chodíme do průvodu v hanáckých krojích, které i zapůjčujeme.

Hanácké kroje- to byla hned od založení klubu velká výzva. Členky si daly za úkol zachránit hanácké kroje. Zásluhou především paní K. Kolouškové a D. Halaštové se podařilo získat různé části krojů,mnohé musily došít. Šít a vyšívat pomáhaly paní Klímová a Raidová. Paní Halaštová se dlouhá léta o kroje pečlivě starala. V současné době máme 14 ženských krojů, 20 dětských a 2 chlapecké. Kroje rádi zapůjčujeme na oslavy.

Klub pořádá také různé výstavy- předvánoční , velikonoční, výstavu fotografií, sběratelství, zájmové rukodělné činnosti. Každoročně jsme připravovali seniorský ples, byl oblíbený a hojně navštěvovaný. Nezapomínáme na kulturní vyžití členů ,zajišťujeme vstupenky do divadla, kina, navštěvujeme výstavy, muzea, koncerty. Účastníme se také akcí , které pořádá Krajská rada seniorů např .soutěže Babička roku Olomouckého kraje. Je to velké setkání seniorů. V 1.ročníku soutěže byla úspěšná naše členka paní D. Klímová , získala krásné druhé místo a za dva roky paní V. Pilečková obsadila místo třetí. Byl to úspěch našich šikovných babiček.

Věřím, že se nám podaří náležitě oslavit dvacetileté trvání klubu. Určitě si oslavu zasloužíme. Škoda, že se toho nedožila paní Karla Koloušková, která úspěšně vedla klub deset let.

Závěrem chci poděkovat členkám výboru za obětavou práci - paní K. Berkové, M. Čechmánkové, M. Absolonové, E. Dvořákové, L. Slimaříkové, A..Zvěřinové.

Děkuji OÚ za podporu, minulé starostce paní S. Stavarčíkové a současnému starostovi panu L. Tichému.

A klubu- všem členům zdraví, dobrou náladu. A nečlenům-přijďte mezi nás, potřebujeme nové posily.

Mgr. L. Nepožitková – ved. klubu

Blahopřejeme

Manželé Klímovi oslavili diamantovou svatbu - blahopřejeme.

Blahopřejeme manželům Klímovým

Z klubu seniorů - prosinec 2020

Jako každý rok tak i letos jsme si naplánovali mnoho zajímavých akcí, ale bohužel koronavirová epidemie nám znemožnila je uskutečnit, hlavně ty v druhém pololetí. Stihli jsme pouze jeden zářijový výlet a ten se opravdu vydařil. Využily jsme nabídky cestovní kanceláře Minitrans a turistickým vláčkem jsme z Horky vyjeli na nejvyšší hanácký vrch – Kosíř. Vláček, který nejezdí po kolejích, ale po silnici, nás vyvezl až k rozhledně. Naši senioři to velmi uvítali, protože pěšky by tuto túru už nezvládli. Většina z nás také vyšlapala 155 schodů na vrchol rozhledny a pohled do celého údolí byl krásný. Navíc nám přálo krásné sluneční počasí. Poseděli jsme , opekli buřty a dobře se bavili. Sladká tečka byla v cukrárně ve Slatěnicích . Přímo v budově je také muzeum veteránů a někteří si šli prohlédnout krásná stará auta.

Další naše setkání přerušila druhá vlna epidemie. Teď už se jen zdravíme na dálku, ale nezapomínáme popřát našim členům k významným životním výročím. Jedno chci tady připomenout. Manželé Dáša a Ivan Klímovi oslavili v listopadu diamantovou svatbu. Za náš klub jim přeji ještě dlouhá,spokojená léta. Paní Klímová se účastnila prvního ročníku soutěže Babička Olomouckého kraje, kde získala krásné 2. místo. Zajímá se o hanácké kroje, také je šije na svá vnoučata. V krojích se účastní vítání občánků v naší obci i v Olomouci na magistrátu.

V klubu jsme toho stihli velmi málo a proto budeme věřit, že ten nový rok bude pro všechny lepší.

Přeji všem krásné pohodové vánoční svátky.

Ludmila Nepožitková- vedoucí klubu seniorů

Z klubu seniorů - srpen 2020

Po tříměsíční nedobrovolné pauze jsme se sešli koncem června v horeckém přístavišti Pádlo. Bylo vidět, že nám už chyběla společnost. Pěkné počasí lákalo k posezení u vody. Dobře jsme se bavili a pochutnávali na dobrotách  z udírny. Další setkání se uskutečnilo při vzpomínkovém odpoledni k uctění památky upálení Mistra Jana Husa. Každoročně se na této akci podílíme. Hlavně do průvodu půjčujeme hanácké kroje jak dospělým tak dětem. Vždy je to pěkná podívaná. Letos naše seniorky nevystupovaly s programem, nebyly podmínky k nacvičování. Tentokrát všechny zaujala hasičská a policejní technika a ukázky práce HZD a policie ČR. K poslechu a tanci hráli muzikanti z Postřelmova. Všichni se dobře bavili. Po dlouhé době se lidé mohli sejít bez roušek.

Naše členky si udělaly vycházku do Bezručových sadů a krásně kvetoucí růžové zahrady – do rozária. Je tam moc pěkně.

Malý klubový výlet jsme si domluvili do ZOO na Sv. Kopečku a objednali si projížďku po ZOO safari vláčkem, takže mohli jet i ti, kteří hůře chodí.  Po obědě jsme náš malý výlet zakončili v Dolanech ve výborné cukrárně.

Safari vláčkem se jelo dobře a tak jsme také vyzkoušeli historický vláček, který jezdí po Olomouci i s průvodcem. Je to dobrý nápad nejen pro turisty, ale i pro seniory, kterým po kočičích hlavách v Olomouci špatně chodí.

Na podzim máme připravené mnohé akce , snad nám je opět nenaruší koronavirová nákaza.

Ludmila Nepožitková, ved. klubu

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2020

Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2020
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2020
Setkání k památce upálení mistra Jana Husa 2020

Z klubu seniorů 24. 5. 2020

Stalo se, co nikdo nečekal. Koronavirová nákaza zasáhla celý svět a tedy každého z nás. Nejvíce ohroženou skupinou obyvatel jsme my senioři. Proto bylo velmi důležité dodržovat všechna hygienická nařízení a hlavně,  pokud to bylo možné, zůstávat doma. Většinou se o nás postarali rodinní příslušníci a my jsme jim za to našili ochranné roušky. Teď se situace zlepšuje a už se těšíme na společná setkávání. Vždy píši o akcích našeho klubu, ale ty se samozřejmě nemohly uskutečnit. Ale už se zamýšlíme, co budeme dělat v létě a na podzim.

Činnost klubu zajišťují členky výboru. Patří jim poděkování. Starají se o pohoštění na klubových schůzkách, zajišťují návštěvy kulturních akcí , besedy, výlety. Tentokrát bych však chtěla zvlášť poděkovat za obětavou práci pro klub paní Líbě Slimaříkové a Míle Čechmánkové. Obě v létě oslaví významné životní jubileum. Patří spolu s paní Karlou Kolouškovou a Květou Berkovou- mezi zakládající členky horeckého klubu seniorů v roce 2001. Paní Slimaříková je hospodářkou klubu a paní Čechmánková má na starosti organizační chod klubovny. Přejeme jim hlavně zdraví. Také bych ráda poděkovala paní Květě Dostálové, která po dlouhá léta vedla cvičení seniorek. Svou veselou optimistickou povahou přispívá k dobré pohodě při našich setkávání v klubu.

Určitě si všichni přejeme, aby se situace kolem nás zlepšovala, abychom se nebáli chodit mezi lidi, společně se setkávat, sdružovat, vidět si do obličeje a usmívat se na sebe.

L. Nepožitková – ved. klubu