Život v obci / Klub seniorů

Klub seniorů

Ukázky vystoupení členek klubu na různých společenských akcích můžete zhlédnout na YouTube

V klubu seniorů cvičíme, chodíme za kulturou a také slavíme

Červený kostel Olomouc - červenec 2023

Výlet na Svatý Kopeček

Z klubu - červen 2023

V tomto pololetí jsme připravili tři poznávací zájezdy. V dubnu jsme zajeli do Moravského Krumlova, kde jsme si v zámku prohlédli Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Je to velkolepé, úžasné dílo. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Vyškově. V květnu jsme obdivovali práci sklářů v Moravských sklárnách Květná. Ruční výroba skla je tu nepřetržitě od roku 1794. Jejich výrobky jsou nádherné a vyváží je do celého světa. Na obědě jsme byli v Bojkovicích, kde je krásný zámek Nový Světlov. Ten jsme viděli jen zvenčí. Cestou jsme nemohli vynechat prohlídku baziliky  na Velehradě. Vždy je to zážitek. Malý výlet jsme měli do Doubravského dvora u Červenky na mléčnou farmu, kde manželé Osičkovi chovají krávy, vyrábí a prodávají mléčné výrobky a jiné biopotraviny. V Litovli jsme navštívili muzeum harmonik. Je tam největší sbírka akordeonů a heligonek ve střední Evropě. Všechny jsou moc krásné.

V klubu jsme měli v dubnu besedu s ing. Nepožitkovou o jejím pobytu na Tchai-wanu. V květnu jsme oslavili Den matek a velmi nás potěšily děti z MŠ svým programem, který s nimi nacvičily paní učitelky. Na naši oslavu velmi ochotně přivezl pan Milan Vysloužil naše méně pohyblivé členky. Také děkuji panu Hrbkovi, který nás zavezl hasičským autobusem do Těšetic na ochotnické představeni a na výlet do Litovle.

V červnu pojedeme na Svatý Kopeček do nově otevřeného Svatokopeckého muzea a prohlídku baziliky Navštívení Panny Marie.

Pololetí zakončíme tradičně na Pádle u grilovaných dobrot.

                                                    Hezké léto přeje za klub L. Nepožitková

Moravská sklárny Květná
Zámek Nový Světlov

Výlet do Moravského Krumlova

Z klubu - leden 2023

V lednu jsme zahájili pravidelnou klubovou činnost a domluvili akce na první pololetí. 9. února jsme měli besedu o hanáckých krojích s paní Bronislavou Millou Bečákovou z Velké Bystřice. Je spoluautorkou knihy Hanácký lidový oděv , účinkuje ve folklorním souboru Haná a je vedoucí dětského souboru Slaměnky.

O své zážitky z cest po Africe se s námi podělil pan Marek Marek / 23.2./V březnu připravujeme klubovou oslavu MDŽ, do Skrbeně se chystáme na taneční zábavu a 23. 3. přivítáme v klubu pana Roberta  Stejskala, který nás seznámí s kulturními a sportovními akcemi v obci a také se svými cestovatelskými aktivitami.

Připravujeme dva zájezdy- 20. dubna jedeme do Moravského Krumlova na prohlídku  Slovanské epopeje a 25. května máme dojednanou exkurzi do skláren v Květné. Na zájezdy  nám přispívá OÚ a mohou se přihlásit i nečlenové klubu.

 

V květnu také oslavíme Den matek, kdy mezi nás přijdou děti z MŠ. V červnu se chystáme na Svatý Kopeček na prohlídku baziliky Navštívení  Panny Marie a nově otevřené Svatokopecké muzeum. Průběžně zajišťujeme návštěvy kulturních akcí v obci, v Olomouci a okolí.         

                                                            Ludmila Nepožitková vedoucí klubu

Výstava betlémů prosinec 2022

Klub seniorů uspořádal na začátku adventu výstavu betlémů. A bylo na co se dívat. Krásné betlémy z různých materiálů. Bylo jich více než čtyřicet. Jeden z nejstarších byl kralický betlém pana Bezy z Chomoutova  -  má více jak sto dřevěných figurek, také pan Bezloja se pochlubil třemi betlémy. Ale poděkování patří všem, kdo se na krásné předvánoční atmosféře podíleli. Ať jsou ty naše vánoce také tak pěkné a klidné.

Z klubu - květen 2022

Po delší pauze jsme pravidelnou klubovou činnost zahájili v březnu. Připravili jsme oslavu MDŽ. Na harmoniku nám zahrál pan Sedláček a s chutí jsme si zazpívali lidové písničky. Koncem března jsme měli besedu s podpraporčíkem Markem Váňou, zaměřenou na ochranu seniorů před novými intrikami různých podvodníků, kteří často využívají jejich neznalosti a důvěřivosti. Nově vypracovaný program má název -Obezřetný senior. Buďme tedy obezřetní. V dubnu jsme připravili zajímavou cestovatelskou besedu o Thajsku.

 A také my jsme cestovali. Pan starosta Luděk Tichý nám zajistil  výlet do Svitávky u Boskovic. Městys Svitávka má zajímavou historii. S tou nás seznámil místní starosta pan Zoubek. Přivítal nás před nádhernou secesní vilou, kde je v současné době obecní úřad. Vilu , které se říká Velká vila  a o pár metrů dál tzv. Malou vilu, nechal postavit počátkem minulého století továrník židovského původu Moses Low-Beer. Obě vily jsou zařazeny mezi kulturní památky. Starosta pan Zoubek nás provedl Velkou vilou a filmovým dokumentem nás seznámil i s rodinou Beerů. Prohlédli jsme si park , který obě vily obklopuje  a náš pan starosta nás pozval do restaurace na dobrý oběd. Odpoledne jsme zajeli do Boskovic, kde jsme měli objednanou prohlídku synagogy.

V květnu jsme slavili Den matek a velmi se nám vydařil. Přišly mezi nás děti z MŠ s velmi pěkným programem, který připravily paní učitelky L.Hufová a D. Frischerová. Velmi nás potěšily.

V květnu jsme také vyjeli na výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Ve skanzenu jsme už byly a tentokrát jsme šli na exkurzi do výrobny svíček firmy Unipar. Vyrábějí tam nádherné svíčky, dekorace z vosku, které vyvážejí do mnoha zemí. Prohlédli jsme si výstavní galerii a v obchůdku dost nakoupili. Po obědě v restauraci jsme zašli do galerie Svět kamenů a obdivovali krásné šperky i samotné drahé kameny. Ve Valašsku se musí ochutnat také frgály a na ty čerstvé jsme si zajeli do Cyrilova pekařství v Hrachovci.

V červnu připravujeme klubová posezení s vlastním programem a snad se nám v létě

vydaří několik vyjížděk na kole.

                                                                                                                        Hezké léto přeje za klub L. Nepožitková

 

      

Výlet do Svitávky