Život v obci / Historie

Historie Horky v datech

1000 př. n. l.
staré pohřebiště na Oračíně
1250 n. l.
písemně doložena osobnost Parduse z Horky, zmínka o horeckém mlýně
1271
první písemný doklad o Horce
1406
hrad v Horce
1520
Horka patřila Petrovi z Horky a jeho 5 synům
1534
první zmínka o Sedlisku
1535
město Olomouc koupilo Horku
1593
hrad rozbořen, poslední zmínka o něm
1753
postaven kostel sv. Mikuláše
1872
v obci založen Sokol
1873
postavena stará škola
1883
přes obec vede železnice
1884
založen Sbor dobrovolných hasičů
1900
zřízena pošta a železniční stanice
1914
zaveden elektrický proud, zřízena elektrárna ve mlýně
1916
založena obecní knihovna
1922
vznik družstevní pekárny ve mlýně
1932
postaven Tyršův pomník u nádraží
1945
8. května obec osvobozena Rudou armádou
1946
postaven pomník u obecního úřadu v Horce
1955
založeno zemědělské družstvo
1963
zahájení provozu Základní školy v Horce
1977
postaveno nákupní středisko Jednoty
1984
postavena nová mateřská škola
1991
v budově mateřské školy začala pracovat ekologická nadace Sluňákov
1993
dokončen vodovod, rekonstrukce obecního úřadu – nová omítka, na železničním přejezdu instalováno zabezpečovací zařízení
1994
dokončení 1. etapy plynofikace výstavba plynové kotelny ve škole kabelizace telefonní sítě vysvěceny nové zvony – Sv. Mikuláš a Panna Marie
1996
ukončena hlavní část plynofikace obce
1997
povodně – zatopeno 200 domů, 20 domů muselo být demolováno
1998
vybudována čistička odpadních vod započato se stavbou kanalizace a připojováním domů na ni
1999
předseda PS Parlamentu České republiky předal starostovi obce obecní symboly - znak a prapor obce, postaven nový obecní obytný dům s 15 byty
2000
postavena nová hasičská zbrojnice, spolu se Sluňákovem a Holanďany vysazena lipová alej, začal pracovat Klub seniorů v nových prostorách
2001
oslava 730 let od první písemné zmínky o obci, vydání knihy o obci
2002
dokončena stavba kanalizace včetně přípojek (kromě Sedliska)
2003
ZŠ je příspěvkovou organizací, oslavy 40. výročí otevření ZŠ a 20. výročí otevření MŠ
2004
dostavba kalové koncovky na ČOV, zahájena stavba kanalizace v Sedlisku, navýšena protipovodňová hráz kolem lesa, ekolog. organizace "Sluňákov" zahájila stavbu nízkoenergetického domu
2005
dokončena stavba kanalizace v Sedlisku včetně přípojek, opravena Husitská kaplička, motlitebna Církve československé husitské přemístěna do budovy "Pekařství"
2006
povodeň – protržení hráze kolem lesa, zaplaveny sklepy domů v části Sedlisko, rekonstrukce komunikací v ulici Vodní a Partyzánská, vybudování asfaltové cesty kolem "Dolů"

Kostel a stará škola

Kostel sv. Mikuláše a budova staré školy

Pomník obětem světových válek

Pomník obětem 1. a 2. světové války

Znak obce

Znak obce z roku 1999