Obecní úřad / Evidence obyvatel

Evidence obyvatel:

  • Vede evidenci obyvatel
  • Provádí změnu trvalého pobytu, zrušení údaje o trvalém pobytu
  • Provádí výpis údajů z evidence obyvatel
  • Vede evidenci ulic, čísel popisných a orientačních včetně indexů domů
  • Provádí vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)