Projekty / 2020 / EUO NA BUDOVĚ č.p. 619, ulice Školní, Horka nad Moravou

EUO NA BUDOVĚ č.p. 619, ulice Školní, Horka nad Moravou

Předmětem projektu je zateplení bytového domu č. p. 619 na ulici Školní v obci Horka nad Moravou. Cílem je zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy a současně snížení emisí skleníkových plynů.

 

Náklady:  4 273 172,- Kč                  Dotace:  1 202 509,- Kč