Projekty / 2023 / Cyklostezka Horka nad Moravou - Skrbeň

                     

 

                                                                    Projekt „Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň“

           je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Název projektu: „Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň“

 

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované či zrekonstruované vyhrazené komunikace pro cyklisty nebo zrealizované doprovodné cyklistické infrastruktury od data ukončení realizace projektu.

 

Hlavním cílem projektu je zrealizovat stavbu stezky pro cyklisty, která svede cyklisty ze silnice č. III/4466, tato silnice v současnosti nedisponuje vhodnými podmínkami pro pohyb cyklistů. Dílčím cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a komfortu zejména cyklistů, doplňkově i chodců při výhledovém napojení na chodníkové trasy v Horce nad Moravou.

 

Termín realizace:  8/2023 - 10/2023