Úvod / Aktuality

Aktuality

01.07.2021

Veřejná sbírka na pomoc obcím Jihomoravského kraje postižených tornádem

Obec Horka vyhlásila sbírku na pomoc obcím Jihomoravského kraje postižených tornádem. Občané mohou přispět do pokladničky umístěné na obecním úřadě každý den kromě pátku  až do  23. července.

Vybraná částka bude předána konkrétní obci.  Občané budou informováni.

27.01.2021

Tříkrálová sbírka 2021

Při Tříkrálové sbírce se v naší obci vybralo 16 365,- Kč.

04.01.2021

Platba za odpady a psy v roce 2021

Platba za odpady a psy v roce 2021

sazba za 1 osobu s trvalým pobytem v obci a rok je 500,- Kč

za neobydlený dům / není nikdo přihlášen k trvalému pobytu 500,- Kč

slevu mají děti do 5 let  / za rok, ve kterém má dítě 6 let se již platí plná sazba /

a občané od 70 let včetně - platí 250,- Kč

pes 150,- Kč

Poplatek je možno poslat na účet 180 17 333 99 /0800, v. s. - č. popisné Vašeho domu

Je možno poslat jednou částkou platbu za celý dům či rodinu

Dotazy můžete psát na e-mail: obec@horka.cz

Fakturu za stočné obdržíte e-mailem nebo do schránky.

04.01.2021

Rozpis svozu odpadů na rok 2021

Dokument ke stažení: rozpis-svozu-2021.pdf

12.06.2020

Omezení chytání ryb na "Dolích"

Dokument ke stažení: trojuhelni-informace-hajeni.pdf

08.01.2020

Tříkrálová sbírka 2020

Dokument ke stažení: scan10971.pdf

10.01.2019

Tříkrálová sbírka 2019

Při Tříkrálové sbírce v naší obci v lednu 2019 bylo vybráno 36 948,- Kč.
Děkujeme

30.10.2017

Zasílání zpráv z OÚ na e-maily

Občané, kteří mají zájem o zasílání zpráv na e-maily, se mohou zaregistrovat na https://horka.mobilnirozhlas.cz
Registrace se týká i občanů, kteří již zprávy dostávají.

10.11.2016

Knihovna

V přístavbě obecního úřadu byla nově otevřena knihovna.
Provozní doba je každé úterý od 15:00 do 18:00 hod.
Vchod je bránou do dvora.

01.01.2008

POLICIE ČR - obvodní oddělení

Naše obec patří svým územím pod Policii ČR, obvodní oddělení Olomouc 4, se sídlem Na Trati 78
tel. 974 769 701, e-mail: oloop4@mvcr.cz

Občané mohou navštívit internetové stránky http://www.policie.cz, kde naleznou mnoho zajímavých informací.