Oficiální stránky obce Horka nad Moravou

Aktuální veřejně přístupné dokumenty obecního úřadu

Vyvěšeno Název Dokument Sejmutí
8.8.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vlastimil Drábek, roč. 1977 verejna-v....pdf 24.8.2017
8.8.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti řevzít písemnost - Vlastimil Drábek, roč. 1977 verejna-v....pdf 24.8.2017
27.7.2017 Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - rakonstrukce ulice Družstevní scan1187.pdf 12.8.2017
18.7.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání "Návrhu zadání změny č. 7 Územního plánu obce Horka nad Moravou" verejna-v....rar 18.8.2017
28.6.2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat 14.7.2017
14.6.2017 Obecně závazná vyhláška obce Horka nad Moravou č. 1/2017 o nočním klidu scan0238.pdf 30.6.2017
23.5.2017 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr scan0206.pdf 26.6.2017
4.5.2017 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním 464856938....pdf 30.9.2017
4.5.2017 Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje oznameni-....pdf 22.5.2017
27.4.2017 Monitorovací kalendář- povrchové vody ke koupání v Olomouckém kraji monitorav....pdf 13.5.2017
30.3.2017 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - FK Autodemont, na rok 2017z.s. autodemont.pdf 30.3.2020
21.3.2017 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost - TJ Sokol Horka nad Moravou, na rok 2017 scan0175.pdf 21.3.2020
21.3.2017 Plán rozvoje obce Horka nad Moravou - aktualizace plan-rozv...docx 21.3.2018
22.2.2017 Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizace horka-nad...xlsx 2.4.2024
12.9.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích scan0811.pdf 28.9.2016
20.6.2016 Veřejnoprávní smlouva se statutárním městem Olomouc- výkon přenesené působnosti ve věcech místních komunikací smlouva.pdf 30.7.2016
7.4.2016 Smlouva o poskytnutí dotace s FK AUTODEMONT Horka nad Moravou na rok 2016 sken779.pdf 7.4.2019
4.4.2016 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost s TJ SOKOL Horka nad Moravou na rok 2016 sken777.pdf 4.4.2019
18.12.2015 Obecně závazná vyhláška obce Horka nad Moravou č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů scan0588.pdf 2.1.2016
21.5.2015 Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce sken188.pdf 5.6.2015

Obecní úřad - dokumenty a informace

Obecní úřad - základní informace

Obecní úřad

náměstí Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou

Telefon: 585 378 035, 585 378 412
Email: obec@horka.cz

Úřední hodiny

pondělí7.00 - 12.0013.00 - 17.00
úterý7.00 - 12.0013.00 - 15.30
středa7.00 - 12.0013.00 - 17.00
Všechna práva vyhrazena
Horka nad Moravou
Copyright © 2001-2009